College van diakenen College van diakenen
  • College van diakenen Hervormde gemeente
  • College van diakenen Gereformeerde kerk
  • Collecterooster 2021 Hervormde gemeente
  • Collecterooster 2021 Gereformeerde kerk
lees meer »
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
  • Kindernevendienst Ommen Hervormde gemeente
  • Kindernevendienst Vinkenbuurt Hervormde gemeente
  • Kindernevendienst Ommen Gereformeerde kerk
  • Kindernevendienst Witharen Gereformeerde kerk
lees meer »
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
  • Het college van kerkrentmeesters Hervormde gemeente
  • Het college van kerkrentmeesters Gereformeerde kerk
lees meer »
 
Taakgroep Eredienst Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst Gereformeerde Kerk

De taakgroep behartigt alle aspecten van liturgie en eredienst en bereidt de besluitvorming in de Kleine Kerkenraad voor.

Contact: geref-taakgroep-eredienst@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
Kinderoppas Kinderoppas

Tijdens de ochttenddiensten in Ommen is er kinderoppas.

Contact: herv-kinderoppas@pkn-ommen.nl
Contact: geref-kinderoppas@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen

De werkgroep rondom Pasen (vanaf 2011) werkt in opdracht van beide PKN kerken samen met de Katholieke Parochie en sinds 2014 met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, wijk West.

Contact: voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
ZWO commissie ZWO commissie

Vanuit ons christen-zijn solidair zijn met onze naaste, dichtbij of veraf door Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Contact: secretaris-zendingscommissie@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
Beamerteam Beamerteam

Wij projecteren elke dienst op zondagochtend en ook als er op zondagavond een dienst is.
Contact: herv-beamerteam@pkn-ommen.nl
Contact: geref-beamerteam@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
Centrale Evangelisatie Werkgroep Centrale Evangelisatie Werkgroep

Marcus 16 vers 15: Jezus zei verder tegen zijn leerlingen: "Ga de hele wereld door en vertel het goede nieuws aan iedereen."

Ook in Ommen willen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk mensen binnen en buiten de kerk graag in contact brengen met het Evangelie, niet alleen in woord maar ook in daad. Hiervoor is de CEW opgericht die bestaat uit leden van beide kerken en werkt onder de verantwoording van beide kerkenraden. Evangelisatie is uiteraard niet alleen een taak van de commissie maar van de gehele gemeente en elke christen…

Contact: centrale-evangelisatie-groep@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
Rommelmarkt Hervormde kerk Rommelmarkt Hervormde kerk
De Hervormde kerk in Ommen houdt elk jaar op de 1e zaterdag van augustus haar jaarlijkse rommelmarkt.
lees meer »