Beamerteams Beamerteams

Beamerteam Hervormde Kerk Ommen

Het beamerteam van de Hervormde Gemeente bestaat op dit moment uit 10 personen. Wij projecteren de liturgie op de schermen in de Hervormde Kerk. Dit doen wij elke zondagochtend en zondagavond (als er dienst in de Hervormde Kerk is).

  • Uiterlijk donderdagavond 18.00 uur ontvangen wij de liturgie en eventuele mededelingen.
  • Donderdagavond werkt het dienstdoende beamerteamlid de liturgie en mededelingen uit in twee Powerpoint-presentaties.
  • Op vrijdag wordt door een tweede teamlid (tevens reserve) een controle uitgevoerd, omdat we streven naar een foutloze presentatie.
  • Op zaterdag voert het dienstdoende beamerteamlid eventuele aanpassingen door.
  • Omdat we werken met een behoorlijk strak schema, is het dan ook belangrijk dat alle informatie (liturgie, mededelingen) zowel tijdig als correct op donderdagavond bij het beamerteam bekend is.

Voorafgaand aan de diensten projecteren wij mededelingen. PKN-commissies kunnen aankondigingen van activiteiten en andere mededelingen uiterlijk donderdag 18.00 uur voor de dienst bij ons aanleveren.

Het is voor het beamerteam het makkelijkst als u deze powerpoint-sjabloon gebruikt. Er mag ook een korte/bondige mededeling in tekst worden aangeleverd. Gebruik daarbij niet de uitgebreide tekst uit bijvoorbeeld Kerkvensters, zodat het beamerteam niet heel veel tijd moet besteden om het in te passen (lees inkorten/samenvatten) in de layout. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

We zijn te bereiken via ons mailadres herv-beamerteam@pkn-ommen.nl. Via dit mailadres of na elke dienst bij het beamerteamlid kunnen op-/aanmerkingen over de presentatie worden gemeld.

Beamerteam Hervormde Kerk


Beamerteam Gereformeerde Kerk Ommen

Het beamerteam van de Gereformeerde Kerk (PKN) te Ommen bestaat op dit moment uit tien tweetallen. Wij projecteren elke dienst op zondagochtend en ook als er op zondagavond een dienst is.
• Uiterlijk donderdagavond 18.00 uur ontvangen wij de liturgie en eventuele mededelingen van de dienstdoende predikant en scriba.
• Alleen als een PowerPoint/poster niet in Kerkvensters geplaatst kan worden in verband met tijd, dan mag deze als dia aangeleverd worden.
• De dia moet een korte, bondige, duidelijke tekst zijn en moet voor donderdagavond 18.00 uur gestuurd worden naar het beamerteam.
Dat kan met een powerpointsjabloon (lettertype Calibri 32) of door middel van een tekstbestand.
. Gebruik bij voorkeur deze sjabloon.

Het beamerteam is te bereiken op het emailadres geref-beamerteam@pkn-ommen.nl

• Dia’s worden niet weken achter elkaar geprojecteerd.

 

Beamer Kerk Vinkenbuurt

In het kerkgebouw in Vinkenbuurt is een beamer aanwezig.
Wij als beamerteam begeleiden niet de hele dienst en ook niet alle diensten. 
De gemeenteleden nemen zelf hun liedboek mee, de schriftlezing wordt voorgelezen en collectedoelen worden medegedeeld.
De beamer wordt gebruikt voor het vertonen van een afbeelding bij de preek, laten zingen van liederen met youtube of het vertonen van  liedteksten die niet in het liedboek staan.
Het zijn dus met name de predikanten die het gebruik van de beamer aanvragen.
Afkondigingen kunnen gestuurd worden naar het algemene emailadres :  herv-afkondigingen@pkn-ommen.nl
Het mailadres wat gebruikt kan worden voor het gebruik van de beamer is:  beamervinkenbuurt@pkn-ommen.nl .
Bij vragen over het gebruik van de beamer kunt u mailen naar bovengenoemd emailadres of naar de kosters:   vinkenbuurt@pkn-ommen.nl. 
Zij spelen de vraag dan weer door.  
 

terug