Micha zondag op 15 oktober. Micha zondag op 15 oktober.
Micha 6:8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
Je weet wat de HEER van je wil:
Niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
 
Dit is de tekst uit Micha die veel mensen heeft geïnspireerd. Rond 2000 zijn gelovigen over de hele wereld om een snelle uitvoering van de milleniumdoelen gaan vragen met een beroep op deze tekst. Immers, er is een grote kloof tussen rijk en arm in de wereld. Een christen hoort recht te doen, hoort rechtvaardig te zijn en hoort rechtvaardigheid na te streven.

Deze gedachte heeft veel navolging gekregen en is sindsdien eigenlijk niet meer weg geweest. In Nederland heeft dit in 2010 geleid tot de oprichting van de Micha stichting.  Op https://michanederland.nl/ kan u veel informatie vinden.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Ommen heeft in navolging van meer dan 1000 andere kerken in Nederland besloten tot deelname aan de jaarlijkse Micha zondag. Dat is de zondag die het dichtst bij Wereldarmoededag zit, dit jaar 15 oktober as. Het thema is Klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde.

Dominee Egbert van Beesten gaat deze zondag voor. Hij heeft samen met de werkgroep kerk en klimaat een viering gemaakt waarin we veel aandacht zullen schenken aan klimaatrechtvaardigheid. Maar ook aan rechtvaardigheid in het algemeen en de vraag waarom wij christenen dat als een van onze opdrachten moeten beschouwen. Het rooms katholieke kerkkoor Intermezzo zal de viering met enkele mooie kerkliederen ondersteunen. In de kindernevendienst zal ook aandacht aan dit onderwerp worden besteed.

Dit is een viering waar ook tieners en jong volwassenen zich toe aangesproken zullen voelen. Wij hopen op een volle kerk.

Werkgroep kerk en klimaat.
 
 
Viering in het kader van de maand van de schepping Viering in het kader van de maand van de schepping
Tussen 1 september en 4 oktober wordt ieder jaar de periode van de schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken wereldwijd extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. De Gereformeerde kerk in Ommen heeft dit jaar voor de eerste keer hieraan meegedaan door op 3 september een viering te houden die in het teken hiervan staat.

Deze viering waarin Sonja van Kooten voorging kan worden teruggezien op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10642

Tijdens deze dienst is een gebed uitgesproken dat deze maand wereldwijd vaak zal worden gebeden. Het is aan het begin van de viering uitgereikt aan de aanwezigen. Hieronder treft u het ook in digitale versie aan.


  

De tab/ eigen pagina van de werkgroep?  klik HIER 
 
n.b. voor een extra grote versie van het gebed ga naar de volgende bladzijde
lees meer »
 
Bericht van de Werkgroep Kerk en Klimaat Bericht van de Werkgroep Kerk en Klimaat
3 september Viering in het kader van de maand van de schepping

Van 1 september tot 4 oktober wordt wereldwijd de maand van de schepping gevierd met allerlei activiteiten in katholieke, orthodoxe en protestante kerken. Dat is een jaarlijks terugkerend thema.

Wij besteden hier as. zondag aandacht aan in een door dominee Sonja van Kooten en de werkgroep kerk en klimaat voorbereide viering.
Wij hopen op een voor iedereen inspirerende kerkdienst die naar we verwachten ook gezinnen met wat oudere kinderen zal aanspreken. Ook in de kindernevendienst wordt hier aandacht aan besteed.  
 
 
 
Autoloze zondag 30 juli 2023 Autoloze zondag 30 juli 2023

Earth Overshoot Day is de dag van het jaar waarop - vanaf 1 januari geteld - de mensheid wereldwijd net zoveel aardse grondstoffen, voedingswaren en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd kan opbrengen of geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. Voor 2023 is deze dag berekend op 2 augustus.
lees meer »
 
het "waarom" van Luisje het "waarom" van Luisje
(05-02-2023)
We kennen allemaal Loesje. Het geeft een glimlach en een lichtelijk pijnlijk gevoel in je buik omdat er iets waars in zit, er wat wringt in wat de tekst het benoemt. Naast de glimlach van het moment denk.
 
lees meer »
 
Het groene poetsboekje Het groene poetsboekje
(07-03-2023)
Gebruik ik nu eigenlijk wel het goede duurzame schoonmaakmiddel?
Iedereen stelt zich die vraag wel eens. Of vraagt zich af wat een ecologisch verantwoord alternatief voor Mr Muscle is.
En welk duurzaam middel kan ik nu eigenlijk gebruiken bij deze vlek?  Meestal weten we niet precies wat te gebruiken en we vinden het ook niet zo snel op internet.
Voor al deze vragen is een oplossing gevonden 😊 Het Groene poets boekje wat op alles (bij wijze van spreken) een antwoord heeft. Veel oudere mensen zullen iets herkennen van vroeger. Helaas is het antwoord met poetsen vaak dat vroeger inderdaad beter was. Hieronder de link waarmee je meer informatie over dit boekje kan krijgen.
https://www.hebban.nl/boek/het-groene-poetsboekje-diet-groothuis
 
 
Jaarplan 2023 van de werkgroep Jaarplan 2023 van de werkgroep
(16-02-2023)
Daarin zijn een aantal acties afgesproken. 
Dit zijn onder meer :
- het starten met een kerktuin waar we voedsel voor de voedselbank en de diaconie gaan verbouwen en een insectenhotel gaan maken.
- in overleg treden met college van kerkrentmeesters om het gebouw verder te
  verduurzamen en de inkoop van alle artikelen aan te passen op duurzaamheid en
maatschappelijk  verantwoord ondernemen
 
lees meer »
 
Boekenkast van de Werkgroep Kerk en Klimaat Boekenkast van de Werkgroep Kerk en Klimaat
(09-02-2023)
Een leven zonder boeken is onleefbaar zei Erasmus al.
In de nis naast de ingang van de  (gereformeerde)  kerk is een boekenkast gebouwd.
Deze heeft meerdere doelen.
Op de onderste planken staan boeken over het geloof die leden hebben gegeven met de bedoeling ze door te geven aan iemand anders.
Over het algemeen wat oudere werken waar we sommigen wellicht toch een plezier mee kunnen doen. Als iemand er iets voor wil geven, een gift voor de diaconie wordt op prijs gesteld.
Op de middelste planken komen tijdschriften te liggen over de bijbel en het geloof die iedereen kan inkijken (als er een exemplaar ligt) of meenemen (als er een stapel ligt) iedereen kan ook bij de beheerder tijdschriften afgeven om daar neer te gaan leggen.
 
lees meer »
 
Even voorstellen : een lid van de werkgroep Kerk en Klimaat. Even voorstellen : een lid van de werkgroep Kerk en Klimaat.
(28-01-2023)
Mijn naam is Koos van den Beukel en ik heb 2 kleinkinderen van 3 en 1 jaar. Met mijn kleinzoon maak ik regelmatig fietstochten, waarbij we onder andere langs mooie natuur fietsen.
Als opa denk ik ook na over de toekomst van mijn (klein)kinderen. Hierbij vraag ik me af wat klimaatverandering voor ons en hun betekent, en wat we er zelf aan kunnen doen.
Daarom ben ik betrokken bij de landelijke organisatie Grootouders voor het Klimaat. En daarom ben ik in Ommen ook betrokken bij de groep "Kerk & Klimaat".

Dit is een kleine groep die met elkaar wil nadenken wat klimaatverandering voor ons betekent, en wat we er zelf aan kunnen doen.
Om onze groep te versterken en diverser te maken, zou het mooi zijn als er bijvoorbeeld jong-volwassenen mee willen doen.
Veel tijd kost het niet en we verwachten slechts een positieve houding met betrekking tot milieu en klimaat. Kijkend naar de klimaatrapporten denk ik dat we teveel van onze aarde vragen.
We hebben teveel CO-2 en methaan in de atmosfeer gebracht en dat geeft een hoop gedoe. Temperatuurstijging op de hele aarde in zo'n korte periode  (50 jaar) is nooit eerder gebeurd, ontregelt het klimaat en daarmee de mogelijkheden voor onze kleinkinderen.
Op internet en in boeken is hierover veel informatie te vinden.  Er is dus wel iets aan de hand. Daarnaast geloof ik dat van ons een positieve inzet verwacht mag worden om goed voor de schepping te zorgen.

Als je geïnteresseerd bent of een vraag hebt,
ons mailadres is geref-kerkenklimaat@pkn-ommen.nl
of neem contact met mij op: jvandenbeukel@ziggo.nl
 
 
 
beleggen in fossiele industrie? beleggen in fossiele industrie?

(05-01-2023)
Er is de afgelopen tijd veel gesproken over beleggingen van pensioenfondsen in de fossiele industrie. Enkele pensioenfondsen zijn hiermee gestopt. Andere pensioenfondsen staan op het standpunt dat beïnvloeding van binnenuit beter werkt of denken vanuit de aanname dat het rendement wordt aangetast.
Pointer heeft een kleine documentaire (15 minuten) gemaakt waarin wordt besproken waarom stoppen met beleggen in de fossiele industrie wel een goed idee is. Ook is er aandacht voor de vraag of pensioenfondsen hun afspraken wel nakomen.
Een aanrader voor iedereen die zich wat meer wil oriënteren op dit vraagstuk.

 klik  HIER om de documentaire te bekijken.
 
Werkgroep heeft eigen mail adres Werkgroep heeft eigen mail adres
(24-01-2023)
Het email adres van de werkgroep is
geref-kerkenklimaat@pkn-ommen.nl


 
 
Nieuwsbericht van de werkgroep Nieuwsbericht van de werkgroep
(05-12-2022)
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft een boekje uitgegeven met als titel “Bijbel & Duurzaamheid”.
Het is met ruim 40 bladzijden prettig leesbaar en sluit af met zeven groene uitdagingen voor respectievelijk het gezin en voor volwassenen.
De lat ligt daarbij nog niet al te hoog. We hebben een stapeltje besteld, geïnteresseerde gemeenteleden kunnen een exemplaar ophalen in de Kern, zolang de voorraad strekt.
lees meer »
 
Werkgroep Kerk en Klimaat, eerste vervolgstap Werkgroep Kerk en Klimaat, eerste vervolgstap
(18-10-2022)
Afgelopen donderdag had de werkgroep kerk en klimaat haar eerste bijeenkomst met geïnteresseerden. Er waren zo'n 10 mensen aanwezig. We hebben een geanimeerd gesprek gevoerd over onze voorgestelde acties. In algemene zin vonden de aanwezigen het nuttige voorstellen. Ook werd de urgentie van het vraagstuk benadrukt. Voorgesteld werd om volgende bijeenkomsten meer per thema te organiseren (natuur, christelijke identiteit, duurzaamheid doen) Dat voorstel nemen we over.
Er is inmiddels ook een nieuwsbrief ontworpen die regelmatig verschijnt.
Aanmelden op deze brief kan door HIER  te klikken!

 
 
Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Klimaat Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Klimaat

(31-10-2022)

 Drie  items: 

Bijeenkomst werkgroep christelijke identiteit

Op 7 november as. vindt vanaf 20.00 uur in De Kern aan de Bouwstraat de eerste bijeenkomst plaats van de deelwerkgroep christelijke identiteit van de werkgroep Kerk en Klimaat. Het ontwerp werkplan zal worden besproken en vastgesteld. Daarnaast is het de bedoeling prioriteit in de activiteiten aan te brengen. Iedereen is van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.
 
lees meer »
 
Informatie over de werkgroep Kerk en Klimaat Informatie over de werkgroep Kerk en Klimaat

(23-09-2022)
Kerk en Klimaat.

Kerk en klimaat, het is een thema dat steeds meer de aandacht trekt. Op 12 november 2021 schreven de scriba van PKN René de Reuver, bisschop Gerard de Korte en ds. Karin van den Broeke, teamleider Kerk in Actie een brief aan de regering die als volgt begon. “Nu de COP26 afgerond is, willen we als vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland de Nederlandse overheid aanmoedigen zich ambitieus te verhouden tot de gemaakte afspraken, en te doen wat in haar macht ligt om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken.”
Iedereen die geïnteresseerd is, kan deze brief nalezen op https://protestantsekerk.nl/nieuws/scriba-en-bisschop-sturen-open-brief-aan-regering-naar-aanleiding-van-de-klimaattop

Deze brief sloot uitstekend aan bij een initiatief dat dominee Hans Baart eerder had genomen. Met een aantal gelovigen was hij gaan praten over de vraag wat het thema Groene Kerk voor de Gereformeerde Kerk in Ommen betekent. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het niet alleen over klimaat gaat maar ook over (zwerf)afval, zuinig omgaan met grondstoffen, de natuur, stikstof en veel andere onderwerpen. Alles hangt met elkaar samen. Het gaat over onze levensstijl, over hoe we ons verhouden tot de Schepping.

Dit heeft geresulteerd in een visiedocument wat de Kerkenraad in mei jl. heeft vastgesteld. In die vergadering is ook de werkgroep Kerk en Klimaat officieel ingesteld.
De werkgroep heeft vier subwerkgroepen; techniek en innovatieve ontwikkeling, natuur, christelijke identiteit en de duurzame huishouding.

In de zomermaanden hebben wij gewerkt aan enkele ontwerp-actieplannen. Deze plannen willen we graag met jullie delen en bespreken.
Daarom nodig ik jullie allemaal uit voor een bijeenkomst op donderdag 13 oktober as vanaf 20.00 uur in de Kern. Ik hoop op een geanimeerd gesprek waarbij we in dialoog gaan over de voorgestelde activiteiten en nieuwe ideeën ophalen. Ook hopen we natuurlijk een aantal mensen zo enthousiast te maken dat ze deel willen gaan nemen aan onze activiteiten.
Tot 13 oktober,

Herman van Dijk, voorzitter werkgroep kerk en klimaat.