Nieuwsbericht van de werkgroep Nieuwsbericht van de werkgroep
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft een boekje uitgegeven met als titel “Bijbel & Duurzaamheid”.
Het is met ruim 40 bladzijden prettig leesbaar en sluit af met zeven groene uitdagingen voor respectievelijk het gezin en voor volwassenen.
De lat ligt daarbij nog niet al te hoog. We hebben een stapeltje besteld, geïnteresseerde gemeenteleden kunnen een exemplaar ophalen in de Kern, zolang de voorraad strekt.
lees meer »
 
Werkgroep Kerk en Klimaat, eerste vervolgstap Werkgroep Kerk en Klimaat, eerste vervolgstap
Afgelopen donderdag had de werkgroep kerk en klimaat haar eerste bijeenkomst met geïnteresseerden. Er waren zo'n 10 mensen aanwezig. We hebben een geanimeerd gesprek gevoerd over onze voorgestelde acties. In algemene zin vonden de aanwezigen het nuttige voorstellen. Ook werd de urgentie van het vraagstuk benadrukt. Voorgesteld werd om volgende bijeenkomsten meer per thema te organiseren (natuur, christelijke identiteit, duurzaamheid doen) Dat voorstel nemen we over.
Er is inmiddels ook een nieuwsbrief ontworpen die regelmatig verschijnt.
Aanmelden op deze brief kan door HIER  te klikken!

 
 
Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Klimaat Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Klimaat

 Drie  items: 

Bijeenkomst werkgroep christelijke identiteit

Op 7 november as. vindt vanaf 20.00 uur in De Kern aan de Bouwstraat de eerste bijeenkomst plaats van de deelwerkgroep christelijke identiteit van de werkgroep Kerk en Klimaat. Het ontwerp werkplan zal worden besproken en vastgesteld. Daarnaast is het de bedoeling prioriteit in de activiteiten aan te brengen. Iedereen is van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.
 
lees meer »
 
Informatie over de werkgroep Kerk en Klimaat Informatie over de werkgroep Kerk en Klimaat

Kerk en Klimaat.

Kerk en klimaat, het is een thema dat steeds meer de aandacht trekt. Op 12 november 2021 schreven de scriba van PKN René de Reuver, bisschop Gerard de Korte en ds. Karin van den Broeke, teamleider Kerk in Actie een brief aan de regering die als volgt begon. “Nu de COP26 afgerond is, willen we als vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland de Nederlandse overheid aanmoedigen zich ambitieus te verhouden tot de gemaakte afspraken, en te doen wat in haar macht ligt om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken.”
Iedereen die geïnteresseerd is, kan deze brief nalezen op https://protestantsekerk.nl/nieuws/scriba-en-bisschop-sturen-open-brief-aan-regering-naar-aanleiding-van-de-klimaattop

Deze brief sloot uitstekend aan bij een initiatief dat dominee Hans Baart eerder had genomen. Met een aantal gelovigen was hij gaan praten over de vraag wat het thema Groene Kerk voor de Gereformeerde Kerk in Ommen betekent. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het niet alleen over klimaat gaat maar ook over (zwerf)afval, zuinig omgaan met grondstoffen, de natuur, stikstof en veel andere onderwerpen. Alles hangt met elkaar samen. Het gaat over onze levensstijl, over hoe we ons verhouden tot de Schepping.

Dit heeft geresulteerd in een visiedocument wat de Kerkenraad in mei jl. heeft vastgesteld. In die vergadering is ook de werkgroep Kerk en Klimaat officieel ingesteld.
De werkgroep heeft vier subwerkgroepen; techniek en innovatieve ontwikkeling, natuur, christelijke identiteit en de duurzame huishouding.

In de zomermaanden hebben wij gewerkt aan enkele ontwerp-actieplannen. Deze plannen willen we graag met jullie delen en bespreken.
Daarom nodig ik jullie allemaal uit voor een bijeenkomst op donderdag 13 oktober as vanaf 20.00 uur in de Kern. Ik hoop op een geanimeerd gesprek waarbij we in dialoog gaan over de voorgestelde activiteiten en nieuwe ideeën ophalen. Ook hopen we natuurlijk een aantal mensen zo enthousiast te maken dat ze deel willen gaan nemen aan onze activiteiten.
Tot 13 oktober,

Herman van Dijk, voorzitter werkgroep kerk en klimaat.