De nieuwe Luisje (18) De nieuwe Luisje (18)
Tijdens de Michaviering van afgelopen jaar oktober hebben we de duurzame bucketlist gepresenteerd. Sindsdien is er een hoop gebeurd in de wereld. Wij hopen natuurlijk dat er ook veel is gebeurd met deze lijst van mogelijke acties. Maar voor iedereen die er wel wat aan wil doen maar het eerlijk gezegd een beetje was vergeten, hier opnieuw de bucketlist.
 
lees meer »
 
Klimaat is een links thema. Of niet? Klimaat is een links thema. Of niet?
Klimaat is een links thema. Of niet? In deze podcast wordt uitgelegd dat klimaat helemaal geen links thema is maar dat het dat is geworden omdat het in de tegenstellingen tussen links en rechts is gezogen.
Hetzelfde geldt voor klimaat en kerk. Klimaat is niet van de linkse kerk. Klimaat is net als heel veel andere thema's van het christelijke leven doordeweeks. Er is ook geen "linkse" kerk. Het gaat erover hoe je als christen in deze wereld staat.


 
lees meer »
 
Lezing Werkgroep Kerk en Klimaat Lezing Werkgroep Kerk en Klimaat

Over Geld en Goed


Gisteravond (24 april) was er een lezing van Alain Verheij in Dalfsen aan de hand van zijn boek Geld en Goed. Er waren ongeveer 60-70 aanwezigen. Uit onze Gereformeerde Kerk waren er zo’n 10 man gekomen. We werden hartelijk ontvangen in Dalfsen. Hieronder leest u een impressie van de avond.

 
lees meer »
 
Nieuw mailadres! Nieuw mailadres!
De werkgroep heeft z'n mailadres iets kunnen aanpassen, met 't oog op een steeds bredere deelname!

Het nieuwe adres is:  kerkenklimaat@pkn-ommen.nl
 
Bericht van de Werkgroep Kerk en Klimaat Bericht van de Werkgroep Kerk en KlimaatDe nieuwe  ( april)  nieuwsbrief is HIER  te lezen.
 
Nieuws van de Werkgroep Kerk & Klimaat Nieuws van de Werkgroep Kerk & Klimaat
De werkgroep kerk en klimaat heeft haar activiteiten over 2023 geevalueerd.
Tevens is een werkplan 2024 vastgesteld.
Beide documenten zijn inmiddels toegestuurd aan de kerkeraden van Gereformeerde en Hervormde kerk.

U kunt beide documenten  alsvolgt lezen:
De evaluatie  over  2023 leest u bij: Evaluatie
Het werkplan 2024 kunt u lezen onder : Werkplan 

Graag horen we uw mening over beide documenten.
Dat kan door een mail te sturen aan kerkenklimaat@pkn-ommen.nl


Maar uiteraard kunt u ook een van de leden van de werkgroep benaderen.
 


 
 
Kerk en Klimaattip van de week Kerk en Klimaattip van de week
Heeft u thuis stukjes stof of kapotte kleding liggen? Stop ze in de vuilniszak en plak daar een papier op met het woord "lompen".
Gooi deze zak in de container van het leger des heils en jouw lompen krijgen een nieuw leven in de vorm van bijvoorbeeld een tas! 
#samenvoorduurzaamheid

Met dank aan een gemeentelid naar aanleiding van een Kerk en Klimaatdienst. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de werkgroep Kerk en Klimaat, Hanneke Ardesch.

 
 
Interview met Jos Maessen van de werkgroep Kerk en Klimaat Interview met Jos Maessen van de werkgroep Kerk en Klimaat

De kerk vergroenen? Deze tips heeft Jos voor je! (ook voor de Vastentijd) 

“Die boekenkasten staan er echt,” antwoordt Jos Maessen als ik hem vraag of zijn achtergrond in de videocall misschien een foto is? “Ik lees veel, maar het is ook zo dat ik boeken heb die ik ooit een keer ga lezen. Er staan veel boeken over theologie en filosofie in deze kasten.” In het dagelijks leven was Jos verandermanager. Hij deed dertig jaar ervaring op met vernieuwing en verbetering. “Niet alleen een mooi plan maken en dan vertrekken, maar met de voeten in de klei en zorgen dat het werkt.” Hij is gestopt met werken, studeert in deeltijd geschiedenis én richt zich nu op kerkvergroening. “Hopelijk kunnen we nu snel de stap zetten om een groene kerk te worden.”
 
lees meer »
 
Over een kringloop economie Over een kringloop economie

De vanzelfsprekende utopie van de kringloopeconomie

Mest was kostbaar. Eeuwenlang werden de schapenkeutels verzameld in de potstallen. Ze maakten rogge-akkers mogelijk, waardoor er brood te eten was. De mineralen van de heide en essen hielden een gesloten kringloop.

Hout was kostbaar. Eeuwenlang werden de geriefbosjes daarom in hetzelfde tempo onderhouden: voor brandhout om de 7 jaar hakken, en elk jaar een even groot oppervlak. Planken, balken en bakstenen werden hergebruikt

Zo bedenken we soms een ingewikkeld nieuw woord voor iets dat duizenden jaren vanzelfsprekend was. Dat nieuwe woord is de 'circulaire economie', of kringloopeconomie. Als die kringloop helemaal gesloten is, worden alle materialen en grondstoffen steeds opnieuw benut. Terugdenkend aan ons verleden klinkt dat eenvoudig, vooruitkijkend naar de toekomst klinkt dat utopisch. Zo utopisch dat we er misschien niet in durven geloven.

 
lees meer »
 
Kerk en Klimaat gedachte Kerk en Klimaat gedachte
lees meer »
 
het "waarom" van Luisje het "waarom" van Luisje
(05-02-2023)
We kennen allemaal Loesje. Het geeft een glimlach en een lichtelijk pijnlijk gevoel in je buik omdat er iets waars in zit, er wat wringt in wat de tekst het benoemt. Naast de glimlach van het moment denk.
 
lees meer »
 
Boekenkast van de Werkgroep Kerk en Klimaat Boekenkast van de Werkgroep Kerk en Klimaat
(09-02-2023)
Een leven zonder boeken is onleefbaar zei Erasmus al.
In de nis naast de ingang van de  (gereformeerde)  kerk is een boekenkast gebouwd.
Deze heeft meerdere doelen.
Op de onderste planken staan boeken over het geloof die leden hebben gegeven met de bedoeling ze door te geven aan iemand anders.
Over het algemeen wat oudere werken waar we sommigen wellicht toch een plezier mee kunnen doen. Als iemand er iets voor wil geven, een gift voor de diaconie wordt op prijs gesteld.
Op de middelste planken komen tijdschriften te liggen over de bijbel en het geloof die iedereen kan inkijken (als er een exemplaar ligt) of meenemen (als er een stapel ligt) iedereen kan ook bij de beheerder tijdschriften afgeven om daar neer te gaan leggen.
 
lees meer »
 
Werkgroep heeft eigen mail adres Werkgroep heeft eigen mail adres
(24-01-2023)
Het email adres van de werkgroep is
geref-kerkenklimaat@pkn-ommen.nl


 
 
Informatie over de werkgroep Kerk en Klimaat Informatie over de werkgroep Kerk en Klimaat

(23-09-2022)
Kerk en Klimaat.

Kerk en klimaat, het is een thema dat steeds meer de aandacht trekt. Op 12 november 2021 schreven de scriba van PKN René de Reuver, bisschop Gerard de Korte en ds. Karin van den Broeke, teamleider Kerk in Actie een brief aan de regering die als volgt begon. “Nu de COP26 afgerond is, willen we als vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland de Nederlandse overheid aanmoedigen zich ambitieus te verhouden tot de gemaakte afspraken, en te doen wat in haar macht ligt om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken.”
Iedereen die geïnteresseerd is, kan deze brief nalezen op https://protestantsekerk.nl/nieuws/scriba-en-bisschop-sturen-open-brief-aan-regering-naar-aanleiding-van-de-klimaattop

Deze brief sloot uitstekend aan bij een initiatief dat dominee Hans Baart eerder had genomen. Met een aantal gelovigen was hij gaan praten over de vraag wat het thema Groene Kerk voor de Gereformeerde Kerk in Ommen betekent. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het niet alleen over klimaat gaat maar ook over (zwerf)afval, zuinig omgaan met grondstoffen, de natuur, stikstof en veel andere onderwerpen. Alles hangt met elkaar samen. Het gaat over onze levensstijl, over hoe we ons verhouden tot de Schepping.

Dit heeft geresulteerd in een visiedocument wat de Kerkenraad in mei jl. heeft vastgesteld. In die vergadering is ook de werkgroep Kerk en Klimaat officieel ingesteld.
De werkgroep heeft vier subwerkgroepen; techniek en innovatieve ontwikkeling, natuur, christelijke identiteit en de duurzame huishouding.

In de zomermaanden hebben wij gewerkt aan enkele ontwerp-actieplannen. Deze plannen willen we graag met jullie delen en bespreken.
Daarom nodig ik jullie allemaal uit voor een bijeenkomst op donderdag 13 oktober as vanaf 20.00 uur in de Kern. Ik hoop op een geanimeerd gesprek waarbij we in dialoog gaan over de voorgestelde activiteiten en nieuwe ideeën ophalen. Ook hopen we natuurlijk een aantal mensen zo enthousiast te maken dat ze deel willen gaan nemen aan onze activiteiten.
Tot 13 oktober,

Herman van Dijk, voorzitter werkgroep kerk en klimaat.