ZWO commissie ZWO commissie
Logo ZWO

 Jezus zei: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
 door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige  Geest en  hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie  opgedragen heb.
 En houdt dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van  deze aarde.’ Matheus 28: 19 & 20

Vanuit ons christen-zijn solidair zijn met onze naaste, dichtbij of veraf door Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. In de zending gaat het in de kern om presentatie (het brengen van het evangelie van Jezus Christus), ontmoeting en dialoog. In het werelddiaconaat voegt de kerk de daad bij het woord. Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het erom veranderingen van politieke en economische structuren in rijke en arme landen te realiseren en om het overbruggen van tegenstellingen tussen landen en tussen de mensen binnen die landen. 

Dit zijn de doelen die we ondersteunen
Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven. Samen met de partners van Kerk in Actie komen wij als PKN-Ommen in actie voor een sterke kerk wereldwijd.

ZWO commissie ondersteunt  Kerk in Actie en andere organisaties. 

Kent u een zendingsdoel dat ook ondersteuning verdient of is er een project waar uw hart naar uitgaat. Laat het weten door een mail te sturen aan secretaris-zendingscommissie@pkn-ommen.nl


Dit doen we ook

  •  Overleggen over projecten en collecten.
  •  Vertellen over de projecten.
  • Tijdens en na de dienst op zendingszondag (de zondag na Pinksteren) vertellen we meer over de projecten die we ondersteunen.
  • Tijdens een avond voor de gemeente, die we twee keer per jaar organiseren, vertelt een zendingswerker over een project dat we ondersteunen.
  • We houden u op de hoogte van onze projecten door middel van artikelen in Kerkvensters of door berichtgeving op de beamer voor aanvang van de kerkdienst.


Zou u/jij ook mee willen denken met de ZWO commissie? Van harte welkom!

Wilt u een gift overmaken aan de ZWO Commissie? Dat kan!
Het IBAN is NL49 RABO 0348 90 4487 t.n.v. ZWO PKN-Ommen.

De ZWO commissie

terug