Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen

De werkgroep rondom Pasen (vanaf 2011) werkt in opdracht van beide PKN kerken samen met de Katholieke Parochie en sinds 2014 met de NGK. Sinds 1995 (voorheen Stille week commissie) verzorgt deze werkgroep een aantal gezamenlijke vieringen in de 40 dagen tijd en de Stille Week. Op de Aswoensdag en in de Stille Week, een vesper op maandag, op Witte Donderdag een viering met avondmaal, op Goede vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Christus en op Stille Zaterdag een Paaswake.
Op de Paasmorgen een Paasjubel op de begraafplaats Laarmanshoek, gevolgd door een paasontbijt in de Kern. De vieringen vinden plaats in de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk, in de Rooms Katholieke kerk en de NGK.

Voor vragen kunt u mailen naar:
Voorzitter: voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl
 

terug