Taakgroep Eredienst Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst Gereformeerde Kerk

De taakgroep behartigt alle aspecten van liturgie en eredienst en bereidt de besluitvorming in de Kleine Kerkenraad voor. De taakgroep houdt zo vaak als nodig is contact met andere groepen die een inbreng hebben in en rondom de eredienst: de predikanten, de kindernevendienstcommissie, de organisten, de kosters, zanggroepen en koren, de Interkerkelijke werkgroep Rondom Pasen, de Commissie Liturgisch Bloemschikken.

De taakgroep draagt op de feestdagen Kerst, Pasen en Pinksteren zorg voor extra muzikale begeleiding tijdens de erediensten. Op de avond voor Eerste Kerstdag organiseert de Taakgroep een speciale Kerstavonddienst in de Gereformeerde Kerk, waarbij elk jaar weer gezocht wordt naar een nieuwe creatieve invulling. De TGE zorgt voor de nieuwe paaskaars. Minstens eenmaal per jaar wordt op een zondagavond een Taizéviering gehouden.

Kleuren in de Kerk


 

terug