Abonnement beëindigen Abonnement beëindigen
Indien u uw abonnement op Kerkvensters wilt beëindigen, dan kunt u een email sturen met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Tevens zouden wij graag de reden van uw beëindiging willen weten. Deze email kunt u zenden naar: kerkvensters@pkn-ommen.nl.
 
Een abonnement wordt automatisch beëindigd, indien u zich laat uitschrijven als lid van de Hervormde gemeente of de Gereformeerde kerk.
Het abonnement wordt ook beëindigd indien u door verhuizing niet meer tot de kerkelijke gemeente van Ommen behoort.
Wanneer u Kerkvensters wilt blijven ontvangen, dan dient u dit kenbaar te maken bij de redactie.
Dit kan door het sturen van een e-mail met uw naam, adres en woonplaats naar het bovengenoemd email adres.
terug