Geschiedenis Geschiedenis
Het kerkblad is niet opgedeeld in een hervormd en gereformeerd deel, maar volledig geïntegreerd. In de diverse rubrieken zijn beide gemeenten duidelijk herkenbaar. In de beginperiode leidde dit nog wel tot een opmerking, maar inmiddels is het kerkblad volledig geaccepteerd door de gemeenteleden van beide kerken. In ca. 74% van de kerkelijke adressen van beide kerken wordt Kerkvensters gelezen.
 
Met Pasen of Pinksteren, rond de Startzondag en met de Kerst wordt Kerkvensters bij alle adressen van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk bezorgd. Hierbij proberen wij vanuit de kerken die gemeenteleden te bereiken die geen abonnement op Kerkvensters hebben of die minder betrokken zijn bij de kerk. Verdeeld over het jaar verschijnt er een aantal thema- en jeugdnummers. Door de redactie worden commissie of groepen benaderd om invulling aan het thema te geven of om iets over hun groep of commissie te vertellen. Indien u belangstelling heeft voor het vullen van een themanummer kunt u contact opnemen met de redactie via kerkvensters@pkn-ommen.nl

Via deze pagina willen wij u achtergrondinformatie verschaffen.
  • Laatste Kerkvensters: Hier kunt u het kerkblad online lezen of downloaden. De bijlagen die in Kerkvensters verschijnen, staan als apart bestand vermeld.
    Wanneer u Kerkvensters heeft gedownlaod, dan dient u over de gratis Acrobat Reader te beschikken deze kunt u hier downloaden van de website van Adobe
  • Abonneeservice: Via deze pagina's kunt u: een abonnement nemen op het gedrukte exemplaar van Kerkvensters, een adreswijziging of een andere wijziging doorgeven.
  • Verschijningsrooster: Deze pagina geeft u informatie over de spelregels van de aan te leveren kopij.
    In het rooster is aangegeven wanneer de deadline is voor het aanleveren van de kopij. Dit rooster bevat alle nummers die in het lopende jaar verschijnen.
  • Posters achterzijde: Op deze pagina staan de spelregels voor het aanleveren van een poster voor de achterzijde van Kerkvensters.
  • Achtergrondinformatie: Via deze pagina willen wij u iets laten lezenvan wat er achter de schermen van Kerkvensters gebeurt alvorens Kerkvensters bij u in de bus komt.
  • Vacature(s): Hier ziet een overzicht van de actuele vacatures binnen de redactie of de bezorging van Kerkvensters.
terug