Privacy Privacy
Kerken mogen van de Autoriteit Persoonsgegevens bepaalde gegevens van leden (zoals naam en adres) binnen de eigen organisatie bekendmaken. Dit is nodig om een kerk draaiende te houden en vanuit het omzien naar elkaar. Om die reden publiceren wij dit bijvoorbeeld bij verhuizing in Kerkvensters. Wanneer u hiervan geen vermelding wilt, kunt u dit kenbaar maken bij de scriba van de kerk. Het is niet toegestaan dat gepubliceerde gegevens worden gebruikt voor niet-kerkelijke doeleinden of dat deze verstrekt worden aan derden.  

In verband met de wet op de Privacy is de website-editie van Kerkvensters ontdaan van namen in combinatie met adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ook zijn de rubrieken pastoralia, omzien naar elkaar, kerkelijke stand, in memoriam en de familieadvertenties niet opgenomen in de website-editie.
 
terug