Over de Jeugd- en gezinswerker Over de Jeugd- en gezinswerker
 Degene heeft echter helaas besloten om toch jongerenwerker te blijven bij zijn huidige werkgever.  Na gesprekken met zijn huidige werkgever en het in gebed brengen, kreeg hij het gevoel en de bevestiging dat het voor hem daar nog niet af was. 

We zullen ons als PaKaN/ sollicitatiecommissie beraden over hoe nu verder. Dit betekent ook dat het nieuwe seizoen gestart zal worden zonder nieuwe jongerenwerker en we moeten bezien welke activiteiten wel/niet kunnen doorgaan. Bij diverse commissies o.a. Tienerkerk/Tienerclub zoeken we namelijk nog versterking. We willen u vragen om te (blijven) bidden voor het jeugd- en jonge-gezinnenwerk binnen PKN-Ommen.

Sollicitatiecommissie /PaKaN!
Margreet van der Tol, Stefan Wermink, Nicky van Dijk, Doriene Boezelman, Arjan Veurink

 
terug