Diaconale en pastorale zorg 2.0 (GK) Diaconale en pastorale zorg 2.0 (GK)
Hoe willen we dat bereiken?

Diaconie en pastorale zorg efficiënter inrichten, zodat er minder tijd nodig is voor vergaderen en meer tijd beschikbaar komt voor de daadwerkelijk zorg aan groepen gemeenteleden. In het plan wordt gesproken over taak/zorggroepen of projectteams. Een kleine commissie heeft dit verder uitgewerkt. Sommige zorggroepen functioneren, maar kunnen best nog mensen gebruiken. Mensen uit  verschillende leeftijdsgroepen: 20-ers 30-ers, 40-ers, 50-ers. Gemeenteleden die creatief mee willen denken en/of een concrete taak willen doen gedurende 1 of 2 jaar of meerdere.

Welke Groepen zijn er waar je je voor kunt aanmelden?

Hieronder volgen enkele hoofdgroepen die in het plan onderverdeeld zijn in concrete taken. Maar daarover een volgende keer meer.
Heilig Avondmaal, collecteren, PaKaN 0 – 12 jaar en 13 t/m 18 jaar, ondersteuning van kwetsbare gemeenteleden, ouderen in zorgcentra en ouderen thuiswonend (alleenstaand of samenlevend), vaste activiteiten zoals kerstattenties, warmtefonds, bloemengroet, gemeenteleden met geestelijke en lichamelijke beperking, mantelzorg, vormen van autisme, Noaberkerk Witharen.
Een taak/zorggroep bestaat uit zo mogelijk ambtsdragers (diaken en/of ouderling), gemeenteleden (m/v), gemeenteleden met wat specifieke achtergrondkennis van de zorggroep (mogelijk werksituatie of netwerk).

Donkey mobile
Deze term staat voor een digitaal kerkelijk app systeem. De kerkenraad heeft besloten om vanaf januari 2024 met een dergelijk systeem te gaan werken. Een werkgroep is dat aan het voorbereiden. In dat app systeem zit de mogelijkheid om met korte lijnen met elkaar te overleggen.

Belangstelling?
Ben je al geïnteresseerd, dan kun je je aanmelden bij de ouderling, diaken of bij de commissieleden. Na de zomerperiode komen we hierop terug.

Deze informatie verschijnt een paar keer in Kerkvensters en tijdens de kerkdienst op de beamer.

Namens de werkgroep,
Arjan Smit   06-20936658
Klaas L. Schaap  06-51864145
Gert Dunnewind  06-22216395
Freek IJzebrink   06-20010414

 
terug