van de Kerkenraad Hervormde Gemeente van de Kerkenraad Hervormde Gemeente
En dan onze eigen jongens en meisjes van de kindernevendienst, wat verzorgden zij, samen met de pianist, de muzikale ondersteuning gedurende de adventsperiode goed en wat droegen de kinderen de gedichten mooi voor. Het was in één woord geweldig.

Ook jammer dat op 2e Kerstdag het Ommer mannenkoor niet kon optreden in deze dienst vanwege ziekte van de dirigent. En wat hebben de medewerkers van het beamerteam moeten improviseren doordat een aantal diensten op het laatste moment moesten worden omgegooid. Als gemeente mogen we blij en dankbaar zijn met zo’n geweldig team.

Zonder wie dan ook tekort te doen, wil ik onze predikant Henry Dorgelo nog noemen. Ontzettend veel waardering voor wat hij de achterliggende periode voor onze gemeente heeft gedaan. Alleen al kijkend naar de laatste weken waarin hij in (heel) veel erediensten is voorgegaan en waarin hij de nodige families mocht bijstaan in verband met het overlijden van hun geliefde. De kerkenraad beseft maar al te goed dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is.

Natuurlijk zijn er meer mensen die het nodige hebben gedaan. Het gaat me te ver om iedereen hier te noemen. Namens de kerkenraad wil ik iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen en bijdraagt aan het verder bouwen aan Gods koninkrijk.

In dat licht is het ook mooi om nog even terug te kijken op het bericht dat ds. Jos Hoogstede zich geroepen voelt om de Hervormde Gemeente in Ommen te dienen. De kerkenraad is dankbaar dat bij het derde uitgebrachte beroep het Zijn tijd was om in de predikantsvacature in Ommen te voorzien.
De kerkenraad bedankt de leden van de beroepingscommissie voor al hun inspanningen die zij hebben verricht. Het was niet altijd even gemakkelijk en het vroeg het nodige van het doorzettingsvermogen om een predikant te zoeken die past binnen het profiel van de Hervormde Gemeente in Ommen.
We zijn dankbaar dat God heeft voorzien en we zien uit naar de komst van ds. Jos Hoogstede naar Ommen.
We bidden dat hij, samen met zijn gezin, een gezegende tijd in Ommen mag hebben. Een tijd waarin hij, samen met ds. Henry Dorgelo, mag werken in Zijn wijngaard en de Hervormde Gemeente mag opbouwen en toerusten in het geloof.
Het is de bedoeling dat ds. Jos Hoogstede op 7 april 2024 afscheid neemt in zijn huidige gemeente, Vlagtwedde/Bourtange. Op 14 april 2024 is dan de intrededienst van ds. Jos Hoogstede in Ommen voorzien. Nadere bijzonderheden hierover volgen op een later moment.  

Marinus Dunnewind
Voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente
 
terug