Repair Café in wording in Ommen Repair Café in wording in Ommen
We hebben besloten kleinschalig te beginnen door het Repair Café in eerste instantie te starten voor de eigen gemeenteleden.
We zoeken dus nog geen contact met de Stentor of Vechtdal TV.
We noemen ons voorlopig dan ook Repair Café in wording. Eerst maar eens  kijken hoe het loopt! Het zou jammer zijn als we vanwege een grote toeloop heel vaak nee moeten verkopen.
Voor de duidelijkheid: in die aanloopfase is iedereen welkom, van binnen en buiten de kerk! Maar we maken geen grootschalige reclame.

Komende herfst hopen we van start te gaan. Binnenkort bepalen we de datum. In principe is de Kern (de Ontmoetingsruimte) één zaterdagochtend per maand hiervoor geopend. Iedereen is dan welkom voor een kleine reparatie, een kop koffie, een praatje en samen met de vrijwilliger de reparatie te verrichten. In eerste instantie natuurlijk door de vrijwilliger maar voor degene die het heeft in gebracht kan het een leerzame ervaring zijn.

Kosten (koffie en reparatie) zijn er niet aan verbonden, behalve dan de kosten van het eventueel te vervangen onderdeel.  Uiteraard staat er wel een giftenpot!
We hebben besloten ons aan te melden bij Repair Café International. Deze ondersteunt wereldwijd de plaatselijke groepen onder die naam.

Via de volgende link is er veel informatie te vinden. Wij houden ons in principe aan de richtlijnen van RCI. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van het niet concurrerend willen zijn met hen die hun brood verdienen met reparaties. https://www.repaircafe.org/meedoen/starten/

Voordelen:
  • Een eigen pagina op hun website
  • Een duidelijk begrip want overal zijn  Repair Cafés
  • Allerlei materiaal kunnen wij bij hen betrekken: van badges voor de vrijwilligers tot posters, persberichten, gebruik logo, handleidingen etc.
  • Ook van belang is dat we daardoor een inbegrepen aansprakelijkheidsverzekering hebben
Velen van ons zijn bekend met het NCRV/KRO programma ‘Petrus in het land’. Onlangs was er een uitzending vanuit de PKN Doorn. Wie een beetje een  beeld wil hebben van wat wij beogen kan deze uitzending nog bekijken.  https://kro-ncrv.nl/persberichten/petrus-in-het-land-doorn-tegen-beter-weten-in (item is ongeveer na 13 minuten en  duurt 5 minuten)
Het zal duidelijk zijn dat  we in een verkennende fase zitten en dat niet alles concreet is ingevuld op it moment. We zullen na de ‘in wording’ fase misschien een aantal dingen bijstellen. Wat blijft is dat we de hiervoor geformuleerde beoogde doelen nastreven. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij zelf zijn zeer enthousiast en zijn er van overtuigd dat het Repair Café juist in deze tijd in een grote behoefte voorziet.

Tot slot. Het zal duidelijk zijn: een Repair Café staat of valt met het hebben van vrijwilligers. Wij willen onszelf niet overvragen en zeker ook de vrijwilligers niet. Het kan niet anders dan dat als je je herkent in wat hieronder staat dat je dan met plezier vrijwilliger wordt bij het Repair Café Ommen (in wording):
  • Je hebt een bepaalde handigheid in het verrichten van kleine reparaties aan elektrische apparaten of je bent handig met naald en draad of de naaimachine. Dit is algemeen maar we willen ook graag mensen die een kleine reparatie aan een fiets, een meubelstuk of een klok kunnen verrichten. In alle gevallen reparaties conform de doelstellingen van het Repair Café.
  • Je vindt het fijn om iemand te helpen met de talenten jou gegeven
  • Je geniet van een stuk gezelligheid en onderlinge verbondenheid
  • Misschien ben je niet iemand die ambtsdrager of contactpersoon wil worden omdat dat niet bij je past maar je vindt het wel fijn een stukje kerkenwerk met je handen te doen
  • Je helpt mee om de Kerk op een positieve manier te presenteren, Kerk naar buiten gericht, dienstbaar aan de samenleving.
We zoeken dus zowel mensen die maandelijks een paar uur op een zaterdagochtend in  de Kern als vrijwilliger in het Repair Café willen werken als naar mensen die als ‘achterwacht’ willen fungeren en dan wel af en toe aanwezig willen zijn dan wel op afroep aanwezig zijn  als er óf veel óf specifieke reparaties te verrichten zijn.

Nogmaals: wij hebben er bijzonder veel zin in! We hopen: jij ook! Je kunt je opgeven of nadere informatie vragen bij ons, Rien Robijn (06 4731 9198), Thijmen Toom (06 53263330) of Kest Jelsma (06 5144 6045)
 
terug