Actie van World Servants Actie van World Servants
Hallo, wij zijn World Servants Ommen. Wij zijn 11 enthousiaste jongeren en gaan in de zomervakantie van 2024 klaslokalen bouwen in Kachele, Zambia.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig.
Om genoeg geld in te zamelen, organiseren wij een statiegeldflessen en blikjes actie.
Elke fles, en elk blikje  is een baksteen voor de klaslokalen.
Helpt u mee met flessen  en blikjes te verzamelen? Dat willen wij doen in de periode 10 juli - 29 juli.

Er staat dan een inleverpunt klaar in de Kern én we komen met onze jongeren binnen de bebouwde kom langs de huizen bij de kerkleden.
Wilt u graag uw (bak)steentje bijdragen, dan kunt u nu al beginnen met sparen : )

 
terug