Advents middag (GK) in de Kern Advents middag (GK) in de Kern
Het zorgteam ouderenwerk organiseert een Adventsmiddag op woensdagmiddag 6 december, in De Kern.
Deze zal dit keer worden verzorgd Ds  H Wilmink uit Wezep,   aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur,      
Ouderen en belangstellenden zijn van harte welkom.
 Koffie en thee staan dan voor u klaar.
 Naloop van de viering is er soep en een broodje.
 U kunt zich hiervoor opgeven tot vrijdag 1 December.

  opgavelijsten liggen bij ingang van de Kerk, of via uw Ouderling, Diaken/Contactpersoon,
  of bij Mv  W Ningbers telf 06 28365009, of bij Dhr G Horsman telf 0529 – 453246...
 
 
terug