Bemensing Pand25   Bemensing Pand25  
Sinds geruime tijd hebben we een mooi, net en toegankelijk Pand25.
Er is veel tijd door vrijwilligers en professionals in Pand25 gestoken om het helemaal op te “pimpen”.
Het enige wat nog niet (goed) geregeld is, is de bemensing, een soort vrijwillige beheergroep.

Zo’n vrijwillige beheergroep kan onderling een aantal taken verdelen zodat een ieder weet bij wie hij of zij zich moet gaan melden en waarvoor. Duidelijk is wel dat de reservering via het bekend emailadres gaan of via Herman Kortman Kerkelijk Bureau.
Om dit op te tuigen, hebben we “wederom” vrijwilligers nodig. Het voorstel is, dat een ieder die een taak wil vervullen in deze vrijwillige beheergroep zich per mail kan opgeven bij de scriba van het College van Kerkrentmeesters herv-scriba-kerkrentmeesters@pkn-ommen.nl.
U kunt zich hiervoor opgeven tot uiterlijk 23 januari 2024. Na inventarisatie zal het College van Kerkrentmeesters alle personen uitnodigen voor een gesprek om in overleg met een ieder, de bemensing van Pand25 pogen handen en voeten te geven.
Dus meld u aan, want zonder vrijwilligers staat het kerkenwerk stil.  

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK  
College van Kerkrentmeesters  
terug