Bericht van de beroepingscommissie GK Bericht van de beroepingscommissie GK
In de afgelopen zomerperiode is de beroepingscommissie, zij het op een iets lager pitje, doorgegaan met haar werk.
Dit betekend dat we diverse diensten online en fysiek hebben bezocht.

Met een aantal predikanten hebben we  gesprekken gevoerd. Helaas heeft dit nog niet geleid het gewenste  resultaat.

Ook in het nieuwe seinzoen blijven we doorgaan met onze taak.
We vinden het fijn wanneer u hiervoor met en voor ons wilt blijven bidden.

Namens de beroepingscommissie.
Agnes Kroese, voorzittter.
 
terug