Bericht van de Hervormde gemeente Bericht van de Hervormde gemeente
Beleidsplan 2024 – 2027

De kerkenraad gebruikt dit jaar om het beleidsplan voor de periode 2024 tot en met 2027 op te stellen. Om de juiste input voor dit beleidsplan te krijgen worden er gesprekken gevoerd met verschillende groepen. Zo is er zowel op de gemeenteavond in Vinkenbuurt als in Ommen met elkaar gesproken over dit plan.

De volgende vragen stonden daarbij centraal:
1. Waar staan we als Hervormde gemeente? Wat vindt u goed gaan en wat kan beter?
2. Waar willen we naartoe met onze kerk? Welke dromen / idealen heeft u voor de kerk?
3. Hoe kunnen we dit realiseren.

Groepen
Zoals hierboven reeds is aangegeven willen graag met kerkleden uit verschillende groepen in gesprek. Daartoe is een groepsindeling opgesteld die er als volgt uitziet.
Groep Planning gesprek Waar
Kerkleden uit verzorgingshuizen Nog nader te bepalen Verzorgingshuis
Groep ouder dan 60 jaar 9 mei 2023, 13.30 uur Hervormd Centrum
Groep 50 en 40 jarigen 9 mei 2023, 19.30 uur Hervormd Centrum
Groep 30 jarigen en ouders jonge gezinnen 31 mei 2023, 19.30 uur Hervormd Centrum
Groep 20 jarigen 6 juni 2023, 19.30 uur Hervormd Centrum
Groep alleenstaanden en/of alleengaanden 7 juni 2023, 19.30 uur Hervormd Centrum
Groep tieners Nog nader te bepalen Hervormd Centrum

De kerkenraad wil graag met de verschillende groepen in gesprek om zo samen het beleidsplan inhoud te geven. Het verzoek is dan ook om u aan te melden. U kunt zich aanmelden bij de scriba van de kerk, Gerry Westerhof. Haar e-mailadres is herv-scriba@pkn-ommen.nl

Mocht u op de genoemde datum niet in de gelegenheid zijn om aan te sluiten, geeft u zich dan toch op. Er zal dan gekeken worden of er een extra moment voor een gesprek gepland kan worden.
Laten we samen de schouders eronder zetten en verder bouwen aan Gods koninkrijk.

Marinus Dunnewind
Voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente

 
terug