Bericht van de Ouderencommissie. (HG) Bericht van de Ouderencommissie. (HG)
De middagen voor ouderen gaan weer beginnen.
Dit najaar voor het eerst op 19 oktober 2023. Voor de pauze kunnen we kijken naar een film die op 12 maart 2020 in het Hervormd Centrum is opgenomen.
Op die dag vierden we dat de Diaconie van de Hervormde Gemeente het werk voor onze ouderen 60 jaar geleden is begonnen. Hoe mooi is het dat we er ook dit winterseizoen mee door mogen gaan.
De film toont mooie beelden van die bijeenkomst. Na de pauze hoopt dhr. Gerrit Steen een lezing te houden over oude ambachten, gebruiken en gezegden.
De bijeenkomst is in het Hervormd Centrum en begint om 14.30 uur. We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten en rekenen op een gezellig samenzijn. U weet dat u van harte welkom bent.                        

De Ouderencommissie.
 
terug