Bericht van de Hervormde Gemeente Bericht van de Hervormde Gemeente
Uitgangspunt is dat we als mensen en zeker als christenen zorgvuldig met Gods schepping moeten omgaan. Als mensen zijn we niet in staat deze wereld te redden, dat kan alleen God. Maar als mensen zijn we wel op deze aarde gezet en moeten we ons bewustzijn van onze verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan.
Vanuit dat gezichtspunt heeft de kerkenraad, na de presentatie van Herman en Jos, besloten deze visie te omarmen. Een ieder wordt van harte uitgenodigd om werk te maken van de uitvoering van deze visie en het daarbij behorende werkplan. In Kerkvensters zal door de werkgroep Kerk & Klimaat regelmatig aandacht worden geschonken aan deze visie.

Gemeenteavond
Op 21 november 2023 staat er weer een gemeenteavond gepland. Het verzoek is deze datum vast in uw agenda te zetten. De bedoeling is om de gemeente te horen met betrekking tot het nieuw vast te stellen beleidsplan 2024-2027.
Ook zal de liturgiecommissie een presentatie verzorgen waarbij het door hen opgestelde rapport als uitgangspunt zal dienen.
Nadere informatie over deze gemeenteavond volgt op een later moment.

Voortgang kerkenwerk
We geloven dat God altijd voor Zijn kerk zal blijven zorgen en dat Hij nooit loslaat het werk waaraan Hij is begonnen. Op het moment dat u dit leest ligt de Startzondag achter ons. Een nieuw kerkseizoen ligt voor ons. Een seizoen waarin weer de nodige zaken opgepakt moet gaan worden. Gelukkig zijn er veel gemeenteleden die de handen uit de mouwen steken. Daar zijn we blij mee en heeft een hele grote waarde. Toch is dat (nog) niet genoeg. Er zijn namelijk steeds minder handen waarvan wel verwacht wordt dat zij dezelfde opgaven tot een goed einde brengen. En dat is niet reëel. Op dit moment zijn er niet ingevulde plaatsen bij PaKaN! met als gevolg dat niet alle jeugdwerk doorgang kan vinden! Ook binnen de kerkenraad zijn er vacante plaatsen. Wat zou het mooi zijn als er meer jongeren toe zouden treden tot het kerkbestuur. De komende tijd wordt u misschien wel benadert voor een functie om te gaan dienen in Gods koninkrijk. Ik hoop dat u daar dan volmondig “ja” op kunt zeggen. Wat nog mooier zou zijn, is dat u zichzelf aanmeldt bij de scriba Gerry Westerhof.
Haar contactgegevens : Scriba: Mw. G. Westerhof   mail:  herv-scriba@pkn-ommen.nl  

Marinus Dunnewind
Voorzitter Hervormde gemeente


 
terug