Beroepingscommissie & gastpredikanten Beroepingscommissie & gastpredikanten
We hebben dus een vacature voor een predikant, maar het kerkenwerk gaat wel door.
We zijn dankbaar voor de ondersteuning door ds. Den Braber en de extra taken ds. Jelsma op zich neemt.
Het is echter niet mogelijk om alle 'gaten' die ontstaan zijn door de openstaande vacature volledig op te vangen.
Dit is ook de reden dat u met enige regelmaat een gastpredikant op de kansel ziet staan. We vragen hiervoor uw begrip.

Ook blijven we u vragen om het werk van de beroepingscommissie, en ds. Jelsma en ds. Den Braber en anderen op wiens schouder nu extra taken rusten, in uw gebeden te gedenken.

Gerko Warner (voorzitter kerkenraad)
Agnes Kroese (voorzitter beroepingscommissie)
 
terug