Beroepingswerk Hervormde gemeente Beroepingswerk Hervormde gemeente
De beroepingscommissie heeft op verzoek van de kerkenraad een doorstart gemaakt.
Anita Tijhuis heeft aangegeven om persoonlijke redenen te willen stoppen als lid van de bc. (Nogmaals dank Anita voor je inzet en inbreng!).
Margriet Hierink is door de kerkenraad in haar plaats verkozen; in de eerste vergadering na de herstart heeft zij de belofte van geheimhouding afgelegd en is ze welkom geheten in de bc.

Van de landelijke kerk hebben we een namenlijst met mogelijke predikanten gekregen en ook gemeenteleden hebben namen ingediend. We hebben alle namen de revue laten passeren en digitaal diensten beluisterd.
 Een aantal viel af omdat ze inmiddels een beroep hebben ontvangen of omdat ze nog niet beroepbaar waren, dus nog geen 4 jaar in de huidige gemeente staan.

Maandag 28 augustus hebben we voor de 2e keer vergaderd en een aantal predikanten uitgekozen van wie we denken dat ze bij onze gemeente zouden kunnen  passen. We gaan hen benaderen met de vraag of we profielschets en beleidsplan mogen opsturen.
Als de betreffende predikanten zich daar in herkennen en open staan voor nadere kennismaking gaan we met hen in gesprek. Onze volgende vergadering is op donderdag 21 september a.s.

Met vriendelijke groet, namens de bc,
Arie van der Snel, voorzitter.

 
terug