Beeld bij "Tuin van Hoop" ! Beeld bij "Tuin van Hoop" !
 

De Tuin willen wij gezien het bijzondere karakter officieel openen. De verschillende onderdelen zullen op zondag 14 november om 11.30 uur door meerdere mensen worden geopend. Zowel de kinderen Mythe en Nylan, als burgemeester Vroomen als één van de predikanten zullen hierin een aandeel hebben.
Namens de werkgroep, ds. Kest Jelsma 
Even terug in de tijd:
in de PKN Ommen Paasdienst van 2020 stonden we stil bij de weggerolde steen van het graf van Jezus. De steen van de wanhoop die de toekomst leek af te sluiten werd tot steen van hoop, van het nieuwe leven dat sterker is dan de dood.

Symbolisch legden burgemeester Hans Vroomen en ondergetekenden een steen voor de kerk neer waarop wij een woord van hoop schreven.
In de dagen en weken daarna volgenden zo’n 500 mensen dit voorbeeld.
Ook in Vinkenbuurt ontstond een teken van stenen van hoop.
Dit alles temidden van de coronacrisis waarvan we toen (en eigenlijk nog steeds niet) wisten hoe lang dit zou duren en welke impact dit zou hebben op ons persoonlijk en kerkelijk leven .
Eerder plaatsten wij een oproep om met ons mee te denken: Hoe zouden we deze meer dan 500 stenen tot een blijvende herinnering kunnen maken?
Diverse suggesties onderzochten wij, gingen in gesprek met deskundigen en met de gemeente over een goede plaats van herinnering.
Uiteindelijk kwamen we tot het volgende: We willen de stenen een plaats geven in wat we zijn gaan noemen een Tuin van de Hoop.En dan is dit het voorlopige resultaat van de Tuin van Hoop! Complimenten aan de harde werkers die er iets heel moois van maken! De informatieborden, 2 bankjes en het glas in lood raam worden in oktober geplaatst, zo is de bedoeling. De officiele opening is gepland op 14  november, rond half twaalf. 

Eerdere beelden:

            

U zult begrijpen dat ondanks de inzet van vrijwilligers, sponsoring en bestellen tegen inkoopsprijs er toch ook de nodige onkosten zijn. Fijn is het als u een bijdrage wilt geven! Voor de duidelijkheid: de Tuin van Hoop ligt weliswaar op gereformeerde grond maar is van het begin af aan (vanaf de dienst op Pasen 2020) een PKN-project.

De stenen gelegd bij de kerk van Vinkenbuurt zijn inmiddels naar de Bouwstraat verplaatst en worden ook opgenomen in deze Tuin van Hoop. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 21 RABO 0348 904 312 van de Gereformeerde kerk o.v.v. Tuin van Hoop.

Ds. Karel Hazeleger, ds. Hans Baart en ds. Kest Jelsma


           

 
terug