Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden
Het opdoen van meer kennis en begrip van de Bijbel was voor mij de reden om aan de TVG-cursus te Rijssen te beginnen in september 2021. Daarbij hoop ik te ontdekken op welke manier ik mij in de toekomst kan inzetten voor de gemeente. Tot op heden geeft de cursus mij een verdieping van het geloof door het bestuderen van het OT en het NT in combinatie met de andere vakken: kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, gemeenteopbouw, pastoraat en catechetiek De niet verplichte thuisstudies geven mij meerwaarde aan de behandelde stof van de vakken en stof tot nadenken. Tijdens de lessen is er voor iedereen ruimte voor stellen van vragen en/of vindt er een groepsgesprek plaats. Voor mij een waardevolle bijdrage in de lessen. 

Brengt bovenstaande u aan het nadenken, en wilt u misschien de cursus ook volgen, dan is dat mogelijk. U hoeft geen jaar te wachten, maar kunt nu nog aansluiten bij het eerste jaar.
De cursus wordt gegeven in het kerkelijk centrum Sion, Johan Vermeerstraat 2 in Rijssen. De lessen zijn op zaterdagmorgen om de twee weken van negen uur tot kwart over twaalf, met hierin een koffie/thee pauze van tien tot kwart over tien. Er worden elke ochtend 3 vakken gegeven.

Wilt u een indruk van de lessen, kijk dan op de website van Hervormd Rijssen, bij activiteiten en cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Hier staan meer gegevens en ook een filmpje over een cursusmorgen.

De link is  www.hervormdrijssen.nl/activiteiten/18/theologische-vorming-gemeenteleden

Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie, dan kunt u  contact opnemen met de cursusleider
Ds. K.A. Hazeleger, tel. 0546-625223; email: k.a.hazeleger@hetnet.nl
of bij de secretaresse mevrouw Ria Harbers, tel 06 20581532; email tvgrijssen@gmail.com .

Wilt u zich aanmelden, dan kan dat bij onze secretaresse, Ria Harbers. Haar gegevens staan hierboven.-
 
terug