De diaconie bedankt…. De diaconie bedankt….
De collectanten in de kerk zijn alle kerkgangers dankbaar voor het doorgeven van de collectezakken. Het is natuurlijk vanzelfsprekend, zult u zeggen, dat is ook zo, vooral bij een volle kerk. Dan hoeft er ook niet zoveel moeite voor worden gedaan.
Maar we weten allemaal dat de kerk tegenwoordig niet meer zo vol zit als dat vroeger wel (eens) het geval was. Zo ‘erg’ wel eens, dat een oud-predikant eens zei; “het was zo vol in de kerk, ze zaten in de nissen, op de trappen en ze hingen zelfs in de lampen.”  Met dit laatste gaf hij een dikke knipoog !

Maar als de kerk dus niet zo vol is, en er halve banken leeg zijn, dan gaat dat doorgeven niet zo makkelijk. En wat is het dan fijn als de mensen bereid zijn om even een paar stapjes te doen om toch de zakken door te geven. Ook zijn de diakenen blij dat mensen even om zich heen kijken en oog-contact hebben met de diaken en anderen om zo een vlotte afhandeling van het collecteren te krijgen.

Ook een dank-je-wel van de diaconie aan de ‘hulp’-collectanten, zowel ouderen maar zeer zeker ook aan de kinderen van de Kinder-Neven-Dienst. Zijn dat de diakenen van de toekomst ? 
 
terug