de Gemeenteavond van de Hervormde Gemeente de Gemeenteavond van de Hervormde Gemeente
Gemeenteavond Hervormde Gemeente

Op dinsdag 21 november jl. is een gemeenteavond gehouden in het Hervormd Centrum. Hierbij een kort verslag van de belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest.

Beleidsplan 2024-2027
Arjan Veurink hield een presentatie over het concept beleidsplan voor de komende jaren.
De missie, visie en het beleid passeerden en 4 actiepunten werden uitgelicht:
 • Verhogen van de onderlinge betrokkenheid;
 • Verhogen van de bijbelkennis;
 • Invulling van de traditionele eredienst;
 • Evangelie verkondigen in de samenleving.
Bij de behandeling van het beleidsplan daarna kwamen een aantal suggesties ter aanvulling/verbetering zoals:
 • een preambule waar het fundament van onze geloofsgemeenschap wordt uiteengezet;
 • missie concreter invullen: wie is Christus voor ons;
 • de twee pijlers van het beleid “Petrus” en “Paulus” misschien omdraaien;
 • aandacht voor sociale media en ouderenpastoraat worden gemist.
Opmerkingen naar aanleiding van het beleidsplan:
 • gezien de ambities hebben we genoeg mensen die dit kunnen/willen realiseren?;
 • Jonge mensen worden gemist in de kerk, vinden geen aansluiting meer;
 • Vaste contactpersonen worden gemist nu de secties zijn opgeheven.
De kerkenraad neemt de punten mee in zijn besluit over het definitieve beleidsplan.

Liturgiecommissie
Ds Henry Dorgelo lichtte de uitkomsten van de liturgiecommissie toe. Er zijn vooral voorstellen voor de inrichting van de kerkdiensten gedaan aan de kerkenraad. De kerkenraad moet hierover nog besluiten.

Begrotingen Diaconie en Kerk 2024
Een vraag werd beantwoord: we hebben genoeg reserves om de tekorten de komende jaren op te vangen.Verdere samenwerking met de Gereformeerde Kerk
In onderling overleg tussen het DB van onze gemeente en de KK van de Gereformeerde Kerk is afgesproken dat beide gemeenten hun gemeenteleden gaan horen over hoe gedacht wordt over samenwerking tussen de twee gemeenten.

De geluiden uit de gemeenteavond zijn divers. Voor de een is de vraag  een gepasseerd station. In eerdere enquêtes was ruim 85% voor samengaan. Voor de ander is de ruimte voor de minderheid een punt om terughoudend of tegen te zijn.

Ook in de zaal waren de verhoudingen voor samengaan of (nog) niet, als bij stemmingen in eerdere jaren. Er wordt oud zeer uitgesproken over eerdere pogingen om samen te gaan met GK.
Meerdere gemeenteleden vroegen om moed de besprekingen weer op te pakken, te leren van waarom het misging in eerdere pogingen en de ruimte te geven aan de veelkleurigheid in de gemeente ook als het een minderheid betreft. Eigenlijk zoals we het nu ook doen.

Na de gemeente gehoord te hebben zal het DB bespreken hoe met de inhoud hiervan om te gaan. Op 4 december a.s. volgt een gesprek met de KK van de GK over hoe in de GK wordt gedacht over verder samenwerken evt. samengaan.

Deze gemeenteavond zal niet de laatste zijn over dit onderwerp als HG en GK positief zijn over verdere samenwerking.

Voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente
Marinus Dunnewind
 
terug