PaKaN! PaKaN!

Wordt vrienden met ons op Facebook! www.facebook.com/pakanommen

Algemene informatie PakaN!

Het samengaan van de Hervormde Stuurgroep Jongeren en de Gereformeerde Jeugdcommissie heeft in september 2005 geleid tot de oprichting van de werkgroep jongeren PaKaN! De werkgroep jongeren PaKaN! bestaat uit de jeugdpredikanten en de jeugdambtsdragers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Ommen.

De WHY van PaKaN!

De wereld is veranderd, jongeren zijn veranderd en PKN Ommen staat voor de uitdaging om hier een passend antwoord op te geven. Om dit te doen moeten we echter eerst de vraag beantwoorden wáárom we het jeugdwerk van en binnen PKN Ommen zo belangrijk vinden. Pas daarna kunnen we aan de slag met het ‘hoe’ en ‘wat’.

Het is de missie van PaKaN! om ieder kind/elke jongere te helpen bij het vinden van en leven uit zijn of haar (christelijke) identiteit.

Daartoe hopen we allereerst dat ze binnen en buiten de gemeente de geborgenheid en liefde van God zullen ervaren. We zullen ze inspireren om vanuit de liefde van God ook zelf met liefde en respect met anderen om te gaan.

We willen ze helpen groeien in de navolging van Jezus.

Dit is de reden waarom (why) we het doen!

Contactgegevens PaKaN!:  pakan@pkn-ommen.nl

 

Catechisatie Witharen

Voor iedereen van 12 t/m 16 jaar in Vinkenbuurt en Witharen (en voor wie op maandag in Ommen niet kan) is er één keer per twee weken op dinsdag catechisatie. De tijd: 18.45 tot 20.15 uur.
De volgende data  zijn vastgelegd in gebouw Irene:
15 oktober  2019
29 oktober
12 november
26 november
10 december
17 december (kerstactiviteit)
7 januari  2020
21 januari
4 februari
18 februari
3 maart

Hartelijke groet,
Gera Mateman
Tel. 0617006871
Email: ghmateman@hotmail.com

 

 

terug