Kindernevendienst Kindernevendienst

Kindernevendienst Ommen Hervormde gemeente

Wij zijn een groep van 11 enthousiaste mensen, die de kindernevendiensten voor zowel de onder- als de bovenbouw leidt. Wij maken gebruik van "Kind op Zondag" van de NZV-uitgevers. Dit is speciaal bestemd voor de leidinggevenden van de nevendienst. Het blad is toegespitst op kinderen van de basisschool. Er is voor iedere zondag een thema met uitleg en een bijpassend Bijbelverhaal. Ook wordt er een aantal suggesties gedaan om dieper op het onderwerp in te gaan. In ˜Kleur in de Kerk" is er voor iedere zondag een werkblad (bijv. tekening, raadsel) te vinden wat aansluit op het thema. Maar een ieder is vrij om daar al dan niet gebruik van te maken.

Naast de normale kindernevendiensten op de zondagen, hebben we tijdens de adventsweken het adventsproject en tijdens de lijdensweken het paasproject. We vormen dan uit onze groep een advents- of paascommissie die het project kiest en voorbereidt. Ook werken we mee aan de startdienst. Eén en ander gaat in overleg met de predikanten.

Gedurende de zondagen die in deze periodes vallen, wordt iedere keer in de kerk aandacht geschonken aan dit project. We verduidelijken het thema met behulp van de beamer en zingen met de hele gemeente het projectlied. In de eigen ruimte gaan we verder op het thema in.


Voorafgaande aan het project wordt in Kerkvensters al enige uitleg gegeven over het thema.
Iedere zondag hebben we een zondagskind. Hij/zij steekt de lantaarns aan met het licht van de Paaskaars en neemt die lantaarn mee naar de eigen ruimte. Ook hangt hij/zij het hartje in de boom bij de geboorte afkondiging met daarop de naam van de nieuwgeborene.

Vlak voor de zomervakantie nemen we afscheid van de kinderen uit groep 8. Zowel in de kindernevendienst als in de kerkdienst wordt hieraan extra aandacht besteed. De kinderen krijgen van ons een actueel bijbels dagboekje.

We hebben goede contacten met de kindernevendienstcommissie van de Gereformeerde kerk, over o.a. de projecten. We proberen deze (én andere zaken) zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wij vergaderen 4x per jaar.
Mocht je interesse hebben om mee te draaien met de kindernevendienst, neem dan contact op met Finanda Ruijs, telefoon 06-12462102.

Je kunt ook een mail sturen naar herv-knd-ommen@pkn-ommen.nl

Kindernevendienst Vinkenbuurt Hervormde gemeente

In de kerk van Vinkenbuurt is iedere 3e zondag van de maand kindernevendienst voor de onder- en de bovenbouw. De kindernevendienst wordt gehouden in het buurthuis tegenover de kerk. De kinderen verlaten de dienst voor de Schriftlezing en komen niet terug. Wanneer er een bijzondere dienst is, zoals bijvoorbeeld een doopdienst, ontmoetingsdienst of een dienst waarin Heilig Avondmaal wordt gevierd, gaan de kinderen tijdens de preek naar de consistorie, waar zij hun eigen verhaal horen en komen daarna terug in de kerk.

Er wordt gewerkt met de methode 'Vertel het maar'. Vooraf wordt de dienstdoende predikant ingelicht over het thema. Voor de kinderen de dienst verlaten schenkt de predikant aandacht aan dit thema.

Tijdens de adventsperiode wordt het project uit ‘Vertel het maar’ gevolgd. In de kerk wordt iedere week een toelichting gegeven op dit project. Het thema wordt uitgebeeld door middel van een grote plaat of bouwwerk en er wordt een projectlied gezongen.

Op eerste kerstdag ’s avonds is er een kinderkerstfeest voor alle kinderen uit Vinkenbuurt en Witharen. Dit wordt samen met de leiding van de kindernevendienst uit Witharen voorbereid.

Vlak voor de zomervakantie wordt in een speciale dienst afscheid genomen van de kinderen uit groep 8. De kinderen krijgen een bijbels dagboekje aangeboden en worden toegezongen door de gemeente.

De leiding: Anneke den Ouden, 0523-677165 Jenine van Spijker, Marije Meesters en Marjan Pasman.

Kindernevendienst Ommen Gereformeerde kerk

Onze visie en missie:
Visie: De liefde van God/Jezus voor ons, delen met de kinderen en met elkaar.

Missie: Kinderen de liefde van God/Jezus voor ons laten beleven. Dit naar voren laten komen in alle onderdelen van de kindernevendienst.(gebed, zingen, vertelling, creativiteit, expressie)

Wij willen daarbij:

  • Aandacht hebben voor kinderen.
  • De verschillende onderdelen uitvoeren in voor hen begrijpelijke taal en vorm.
  • Rekening houden met de belevingswereld van kinderen.
  • Op een enthousiaste manier (enthousiasme= letterlijk ’in-God-zijn’) de kindernevendienst voorbereiden en leiden.

In principe wordt er iedere zondag Kindernevendienst gegeven voor alle groepen.
Als er om 8.30 uur dienst is, dan is dit 1 groep; 1 t/m 8.
Om 9.30 uur (en soms om 10.15 uur) is de verdeling in 3 groepen; groep 1/2/3, 4/5 en 6/7/8

Op zaterdagochtend komen de mensen die de komende zondag dienst hebben een half uurtje bij elkaar om de dienst van de volgende zondag door te spreken en overleggen zij of er een tekening, spelletje of werkje bij het verhaal moet en andere zaken die de komende zondag van belang zijn. Over het algemeen is de predikant hier niet aanwezig. We maken bijna altijd gebruik van de verhalen uit Kind op Zondag.

De kaars wordt op zondagmorgen, voordat de kinderen de kerk verlaten, aangestoken door het zondagskind. Het zondagskind draagt ook de bijbel en de verteller neemt de kaars mee. Bij het verlaten van de kerk wordt er altijd een kinderlied gezongen.

Tijdens de kindernevendienst vertellen we verhalen, verwerken deze in een leuke vorm zoals b.v. kleurplaten, puzzeltjes, boekjes, liedjes e.d.

Tijdens de projectperiodes van Kerst en Pasen is deze verwerking altijd wat uitgebreider omdat we dan een project volgen. We werken dan een groot thema uit. Dit hebben we van tevoren samen met de dominee uitgezocht en besproken. Ook is er dan altijd in de kerk zelf te zien waar wij mee bezig zijn.

Aan het einde van de Kindernevendienst wordt de kaars brandend mee terug genomen de kerk in. Het zondagskind legt de bijbel weer terug en levert ook het briefje in met daarop de gebeden die er bij de kindernevendienst zijn bedacht en die de dominee verwerkt in het gebed.


De leiding van de Kindernevendienst vergadert 3 keer per jaar in de Kern, zo rond februari, mei en november. Hier is ook altijd een dominee aanwezig.
Er is een bestuur van de Kindernevendienst.
Deze groep bestaat uit een voorzitter, een secretaresse, een algemeen lid uit de groep van Witharen en een algemeen lid  uit de groep van Ommen.


Op dit moment ziet het bestuur er als volgt uit:

Voorzitter: Anja Exel tel: 0529 456146 mail: geref-knd-ommen@pkn-ommen.nl
Lid Witharen: Trudy Wermink
Lid Ommen: Jolanda Wermink
Secretaresse ( alleen notuleren) Rebekka Schinkelshoek.

Kindernevendienst Witharen Gereformeerde kerk

Als jij op zondag mee gaat naar de kerk is er voor jou de kindernevendienst. Je mag gewoon met je ouders / verzorgers mee en meezingen met de liedjes. Voordat de dominee uit de bijbel gaat lezen heeft hij / zij eerst een  praatje met jou en de andere kinderen, voor in de kerk. Jij weet dan al waar we het over gaan hebben en ook je ouders / verzorgers kunnen daardoor makkelijk even met je doorkletsen over wat je hebt gehoord en gedaan. 
Hierna nemen we de kinderpaaskaars en een kinderbijbel mee naar de kindernevendienstruimte. Dit doen we omdat het licht van de kaars een symbool is om te laten zien dat God ook bij ons is tijdens de nevendienst.
 
Omdat de woorden in de bijbel soms best moeilijk zijn willen wij graag deze woorden aan je uitleggen. Dat doen we in het verhaal wat we aan jou vertellen. Ook kijken we of we kunnen leren begrijpen wat deze woorden nou voor jou zelf betekenen. Wat wil God aan jou laten weten, door dit verhaal? 
Soms doen we een spel of maken we een knutselwerkje of maken we een puzzel. Daarna is het alweer tijd om weer naar de kerkzaal te gaan en vieren we de rest van de dienst mee in de kerk. 
 
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in het geven van nevendienst stuur ons een mailtje naar geref-knd-witharen@pkn-ommen.nl of kom op zondag een keer langs en spreek ons aan!
 
Zit jij op de basisschool en ben jij benieuwd wat we elke zondag doen?
Kom een keer langs en doe gezellig mee!
terug