Collectes tijdens de corona crisis Collectes tijdens de corona crisis
De collectes  tijdens de coronacrisis

De collectes voor Kerk en Diaconie
Het zijn bijzondere tijden waarin we met zijn allen terecht zijn gekomen. Spannend, vooral voor de ouderen en de mensen die kampen met gezondheidsproblemen. De coronacrisis is momenteel merkbaar in vrijwel alle facetten van ons leven. Ook het bijwonen van de kerkdiensten is tot nader order niet meer mogelijk. Voor zover mogelijk proberen we het kerkenwerk toch doorgang te laten vinden, al is het op een andere manier. Zo wordt wekelijks in samenwerking van onze beide kerken op de zondagmorgen een kerkdienst zonder publiek uitgezonden, die via kerkomroep.nl , Youtube en via  de website van PKN Ommen is te zien en te beluisteren.
Als Diaconieën proberen we zoveel mogelijk om te blijven omzien naar mensen. In dat kader heeft de Hervormde- en Gereformeerde Diaconie  recent de bewoners van het Vlierhuis en de Hoekstee verrast met een traktatie bij de koffie om ze te laten weten, dat ze in deze crisistijd niet worden vergeten.  Ook het werk van de beide Colleges van Kerkrentmeesters blijft onveranderd. De kosten zoals personeelskosten en de kosten van onze kerkelijke gebouwen blijven doorgaan, crisis of geen crisis. De verschuldigde afdrachten aan de landelijke kerk voor zowel Diaconie als Kerkrentmeesters moeten eveneens binnenkort worden voldaan. Kortom de kosten gaan door alsof er geen crisis is. Daarentegen zijn de collecte opbrengsten abrupt gestopt op het moment dat we in onze kerken in Ommen, Witharen en Vinkenbuurt niet meer bij elkaar mogen komen en dus niet meer kunnen collecteren.
In de wekelijkse uitzending worden de bankrekeningnummers van de Diaconieën en de Kerkrentmeesters vermeld waarop u het geld, dat u anders gewend bent om in de collectezak te deponeren, kunt overmaken. Tot nu toe is nauwelijks van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Een praktisch idee daarbij zou kunnen zijn om het collectegeld, dat u normaal gesproken in 2,5 maand (tot 1 juni) zou hebben gegeven aan Kerk en Diaconie in één bedrag  op de bankrekening van de Kerkrentmeesters en in één bedrag op de bankrekening van de Diaconie over te maken.  Daarom nog even ter herinnering  de banknummers van de Diaconie en de Kerkrentmeesters. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Hervormde Diaconie : NL46RABO0348904347
Hervormde Kerkrentmeesters: NL33RABO0348904290
Gereformeerde Diaconie: NL77RABO0348904371
Gereformeerde  Kerkrentmeesters: NL21 RABO0348904312
ZWO-Commissie: NL49RABO0348904487 
terug