Terugkijken met trots , bericht voorzitter Gereformeerde Kerk Terugkijken met trots , bericht voorzitter Gereformeerde Kerk
Doen, Ontmoeten, Ervaren en Leren

Maar we kunnen terugkijken op een kerkseizoen waarin we veel hebben gedaan. Als gemeente willen we elkaar daarin ontmoeten en naar elkaar omzien. Die ontmoetingen kan op verschillende manieren.
Dat noemen we dan ‘netwerken’. We ontmoeten elkaar tijdens een motortoertocht of de pubquiz. Ook ging een groep gemeenteleden naar het Benedictijnerklooster in het Belgische Chevetogne. Begin juli gingen er voor het eerst 40 gemeenteleden samen kamperen.
Een andere activiteit die ik ook zeker wil benoemen is het musicalproject ‘Johannes de Doper’. Zo'n 50 zangers, spelers en een aantal kinderen zijn maanden enthousiast bezig geweest. Achter de schermen was ook nog een groep bezig met decor, attributen, kleding, beamer en overige techniek. De voorbereiding en het instuderen van deze musical heeft bijgedragen aan de verbinding van gemeenteleden. De uitvoering van de musical op 18 maart voor een volle kerk was de kroon op dit mooie project.

Het is een greep uit de activiteiten die helpen bij het verhogen van betrokkenheid bij de kerk en de onderlinge betrokkenheid op elkaar. We noemen dat sinds dit jaar DOEL-activiteiten: Doen, Ontmoeten, Ervaren en Leren.
Het versterken van deze netwerken is een groeiproces. We willen daarin aansluiten bij wat er is en bottom-up werken. Om deze activiteiten en netwerken te versterken en zodat je als gemeentelid beter weet wat er te doen is en je bij kunt aansluiten, willen we in de komende tijd een Kerk Informatie Punt inrichten.

Kerk-App

Om te weten wat er te doen is kan de nieuwe kerk-app helpen. Vlak voor de zomer zijn we gestart met onze kerk-app als nieuw communicatiemiddel naast de reguliere communicatie via afkondigingen voor de dienst, kerkvensters en de website. Het was natuurlijk opmerkelijk dat we onze krant via de app kunnen lezen of je prestaties voor wielrennen of hardlopen met je mobiel kunnen volgen, zelfs bankzaken regelen we via onze smartphone, maar de Gereformeerde kerk konden we daar niet tussen vinden. Met de app is daar verandering in gekomen.
Het is een nieuwe wijze van communicatie passend bij de wijze van communiceren door juist jongeren en midden-generatie, maar we hebben ontdekt dat heel veel kerkleden van jong tot oud in korte tijd de app hebben ontdekt.
De kerk-app is gebouwd om de gemeenteopbouw te versterken door onderlinge communicatie. Heeft daarbij functionaliteit voor een agenda en gemeentegids. Daarnaast is het mogelijk om via deze app giften te geven. Komend seizoen laten we u de mogelijkheden van de app verder ontdekken.

Maatschappelijk betrokken

Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in onze maatschappelijke betrokkenheid. Afgelopen seizoen is het Jeugddiaconaat (in PKN-verband en vallend onder PaKaN!) officieel van start gegaan Het Jeugddiaconaat is gericht op jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Deze groep is een vervolg op wat we eerder noemden als ‘Geloven met je handen’. Afgelopen seizoen hebben we verschillende dingen gedaan: helpen met het inzamelen van kleding voor asielzoekers, kerstpakketten samenstellen en bezorgen bij de alleenreizende jonge vluchtelingen die opgevangen werden in hotel Paping, collecteren voor Kerk in Actie, een spelletjesmiddag houden in Oldenhaghen, een ontbijtactie of het slapen in de open lucht tijdens ‘Nacht zonder Dak.
Ook de World Servants-groep valt onder de activiteiten van het Jeugddiaconaat. Zeven jonge deelnemers uit Ommen gingen 3 weken op werkvakantie naar Oeganda en hebben daar geholpen bij de bouw van een school. Inmiddels is er een nieuwe groep geformeerd van 11 jongeren. Zij zullen in de zomer van 2024 afreizen naar Zambia om daar te helpen bij een nieuw bouwproject. In het komende seizoen willen zij door acties een bedrag van 30.000 euro hiervoor ophalen. 

Schuldhulpmaatje

Vanuit de diaconie van onze Gereformeerde kerk hebben we in samenwerking met vier andere geloofsgemeenschappen (NGK, Evangelische gemeente Ommen, Herv. Gemeente Beerzerveld en de Emmanuel Parochie) het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een lokale afdeling van Schuldhulpmaatje. Het project Schuldhulpmaatje is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het regelen van hun financiële zaken om schulden te voorkomen of die juist te maken hebben met problematische schulden. Zij worden gekoppeld aan een vrijwilliger, een (Schuldhulp-)Maatje, die sociale en praktische ondersteuning aanbiedt. Komend seizoen gaan we dit in Ommen verder uitrollen.
Op 12 oktober 2023 is er daarom een informatiebijeenkomst hierover in Theaterzaal Carrousel.

Kerk & Klimaat

Een andere manier van maatschappelijke betrokkenheid is aandacht voor het klimaat en wat de christelijke traditie hierover verteld aan elkaar te verbinden. Als kerk willen we actief bijdragen aan een leefbare aarde in de toekomst. De werkgroep Kerk & Klimaat werkt vanuit drie thema’s: natuur, verduurzaming moet je doen en christelijke identiteit. Daaronder hangen verschillende concrete activiteiten. Bij natuur kunt je direct denken aan de kerktuin in Arriën, een biologische groentetuin en pluktuin. Maar de werkgroep Kerk & Klimaat kennen we ook van Luisje die ons een prikkelende boodschap met een glimlach geeft op de beamer voorafgaand aan de kerkdienst en de bibliotheek bij de uitgang van de kerk met boeken over dit thema.
Komend seizoen kunnen we meer verwachten van de werkgroep Kerk & Klimaat. Ze hebben een spreker uitgenodigd voor een thema-avond, maar ook zal op 15 oktober de kerkdienst op de Michazondag samen met de werkgroep worden voorbereid.

Erediensten

En daarmee is eigenlijk het bruggetje gemaakt naar het derde speerpunt uit ons Koersplan: Erediensten. De kerkdiensten in Ommen en Witharen vinden plaats op iedere zondagochtend met aansluitend ruimte om na te praten tijdens de koffie of thee. In onze kerk is daarmee een plek voor bezinning. Liturgie en eredienst vormen het hart van de christelijke gemeente en daarom ook genoemd als speerpunt.
Elk gemeentelid is uniek en dat geeft kleur aan onze gemeente, maar daarin verschilt ook onze persoonlijke manier van geloofsbeleving. Daarom is er ook verschil in de invulling van onze erediensten. Ook houden we rekening met de jeugd als doelgroep. Voor de kinderen van de basisschool zijn er nu de maandelijkse Kinderdienst waar de kinderen tijdens de gewone hun eigen dienst in de kelder hebben. Een mooie aanvulling naast de tienerdienst en AtEleven.
Omdat we hebben afgesproken om voor de avonddiensten de liturgie en frequentie los te laten, geeft dat ruimte voor andersoortige avonddiensten om zo tegemoet te komen aan diversiteit en ook andere doelgroepen te bereiken. Afgelopen seizoen hebben we verschillende diensten gehad. Van de Taizéviering tot een Cantatedienst en van de musicaldienst ‘over de brug’ tot de dienst ‘het systeem loopt vast’.
De keren dat er een bijzondere avonddienst was, was dat veelal op initiatief van de predikanten in samenwerking met de Werkgroep Eredienst, en dat terwijl we juist bij het loslaten van de liturgie en frequentie hebben afgesproken om juist hierin ook als gemeenteleden zelf het initiatief te nemen. En dat moet ook kunnen! Inmiddels wordt er in het kerkgebouw in Witharen al anderhalf jaar de Noaberkerk gehouden. De helft van de kerkdiensten wordt georganiseerd door gemeenteleden zelf. De laagdrempeligheid van deze diensten zorgt er ook voor dat er veel mensen naar de Noaberdiensten (terug)komen. De Noaberkerk zoals dat in Witharen is gestart mag daarin ook een voorbeeld zijn hoe we ons als kerk kunnen doorontwikkelen naar de toekomst toe. Ook in Ommen zouden we vergelijkbaar met de Noaberdienst diensten op een avond kunnen organiseren. Dat hoeft u niet alleen te doen, maar heb het er met elkaar over als netwerk of groep. En vraag eventueel iemand uit Witharen die betrokken is bij een Noaberdienst om mee te denken. Samen moet dat lukken.

Koersplan & nieuw kerkseizoen

Al met al kijk ik dankbaar, maar ook met trots, terug op alle activiteiten van afgelopen seizoen. Bovenstaand is slechts een gedeelte van wat we allemaal doen binnen onze kerk. Het Koersplan op de website van onze kerk is daarin bijgewerkt en daarin kunt u meer lezen. Het gaat dan wel veelal om de nieuwe initiatieven die zijn beschreven, maar daarin willen we niet zeggen dat we geen oog mogen hebben voor de activiteiten die niet meer weg te denken zijn uit onze kerk zoals N’Joy of de Wikiclub, het kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’, ‘Samen Eten’ of de inloopochtenden.
Het geeft mij in ieder geval de motivatie om vol energie het nieuwe kerkseizoen in te gaan. Samen zijn we kerk!

n.b Het Koersplan is  HIER  te lezen / downloaden

Gerko Warner (voorzitter Gereformeerde Kerk)
 
terug