Micha zondag op 15 oktober. Micha zondag op 15 oktober.
Dominee Egbert van Beesten gaat deze zondag voor. Hij heeft samen met de werkgroep kerk en klimaat een viering gemaakt waarin we veel aandacht zullen schenken aan klimaatrechtvaardigheid. Maar ook aan rechtvaardigheid in het algemeen en de vraag waarom wij christenen dat als een van onze opdrachten moeten beschouwen. Het rooms katholieke kerkkoor Intermezzo zal de viering met enkele mooie kerkliederen ondersteunen. In de kindernevendienst zal ook aandacht aan dit onderwerp worden besteed.

Dit is een viering waar ook tieners en jong volwassenen zich toe aangesproken zullen voelen. Wij hopen op een volle kerk.

Werkgroep kerk en klimaat.
 
terug