Diverse berichten van College Kerkrentmeesters HG  Diverse berichten van College Kerkrentmeesters HG 

Merelstraat 64 
Deze pastorie is destijds door de Hervormde Gemeente aangekocht en op dit moment vinden daar diverse werkzaamheden plaats door vrijwilligers en bedrijven. Er komt onder andere een nieuwe keuken in, de studeerkamer wordt uitgebreid, nieuw sanitair en nog andere kleine werkzaamheden 

 Duurzaamheid 
Het College van Kerkrentmeesters heeft een onafhankelijk partij gevraagd om onze gebouwen/kerken te bezoeken en ons aan te geven wat we het beste kunnen doen met betrekking tot de energiebesparende maatregelen. Met de uitkomsten hiervan zullen we de komende tijd aan de slag gaan. Ook wordt gekeken hoe we hiervoor subsidie kunnen verkrijgen. 

 Vrijwilligersavond 
Op 2 november 2023 was de vrijwilligersavond van de Hervormde Gemeente. Goed te zien, dat een groot aantal vrijwilligers aanwezig waren. Uiteraard werden de vrijwilligers bedankt voor al hun inzet. De Bargzangers waren die avond uitgenodigd en gaven een prachtig optreden.  

R.W. Stobbelaar, namens 
College van Kerkrentmeesters 
terug