Definitieve sluiting Hervormd CentrumĀ  Definitieve sluiting Hervormd CentrumĀ 
Ondanks dat het nog niet tot de verkoop van het Hervormd Centrum is gekomen, heeft het College van Kerkrentmeesters, met pijn in het hart, besloten per 22 december 2023 het Hervormd Centrum definitief te sluiten voor alle activiteiten. 

De meest relevante redenen hiervoor zijn: 

De hoge onderhoudskosten (staat van het pand is zeer slecht) 
Het pand voldoet niet meer aan alle geldende veiligheidseisen 
De bezettingsgraad is nagenoeg nihil 
 
Kortom: de met het vorenstaande gepaard gaande enorme kosten, overstijgen (al geruime tijd) de baten. 

Vanaf 2024 zullen alle/zoveel mogelijk activiteiten verplaatst worden naar Pand25 of naar de aanbouw van de kerk. Tevens kunnen er vanaf 2024 bijeenkomsten met betrekking tot begrafenissen plaatsvinden in Pand25. Het maximale aantal personen hiervoor bedraagt 45, dit in verband met de geldende veiligheidsvoorschriften. 

Nadere informatie over de overgang en verdere invulling van allerlei praktische zaken, volgen op een later tijdstip. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals het doen van reserveringen, afspraken maken met betrekking tot gebruik e.d. 

Heeft u vragen hierover, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.  

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK 
Hervormde Gemeente Ommen 
terug