Diaconale hulp diverse rampen in de wereld Diaconale hulp diverse rampen in de wereld

Op dit moment is alle aandacht van de wereld gericht op de vreselijke gevolgen van de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de laatste berichten meer dan 12.000 doden, waaronder veel vrouwen en kinderen en hele woongebieden in Ghaza, die door bombardementen met grond gelijk zijn gemaakt.

Als lokale Diaconieën kunnen we dit niet werkeloos aanzien en proberen daarom op bescheiden wijze binnen de mogelijkheden die we hebben een helpende hand te bieden. Als Gereformeerde- en Hervormde Diaconie hebben we gemeend de handen hiervoor inéén te moeten slaan om op deze wijze Kerk in Actie maximaal te kunnen steunen.
Kerk in Actie heeft in de verschillende gebieden namelijk nauwe contacten met partnerorganisaties en kerken. Hierdoor mogen we erop vertrouwen,  dat de geboden hulp maximaal ten goede komt aan de slachtoffers.

Voor Turkije/ Syrië en Marokko/ Libië hebben we de gemeenteleden om een bijdrage gevraagd. De ontvangen bijdragen voor Turkije/ Syrië zijn door beide Diaconieën ieders aangevuld met € 1000. 
De ontvangsten voor Marokko/Libië zijn door beiden aangevuld met ieders € 1500.

Voor de nood in Afghanistan dragen beide Diaconieën € 1000 bij. De Diaconiecollecte van 17 december a.s. zal in beide kerken worden bestemd voor hulp aan de slachtoffers van het Israëlisch-Palestijns conflict.

De opbrengst van deze collecte zal door beide Diaconieën worden aangevuld met € 1500.
Ter informatie in onderstaande tabel een overzicht  van de uit beide kerken ontvangen bijdragen vermeerderd met de bijdragen vanuit beide Diaconieën. 
 
Overzicht Diaconale afdrachten aan Kerk in Actie voor rampen in 2023
       
Ramp Gereformeerde Hervormde Totaal
  Kerk Gemeente  
Syrië/ Turkije € 5.880,36 € 3.210,00 € 9.090,36
Marokko/Libië € 2.962,76 € 2.259,05 € 5.221,81
Afghanistan € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00
Israël/Ghaza(voorlopig)* € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00
Totaal € 11.343,12 € 7.969,05 € 19.312,17
       
* volgt nog collecte op 17-12-2023         

Mocht u alsnog naar aanleiding van dit bericht een gift willen doen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar banknummer NL89ABNA0457457457 ten name van Kerk in Actie met vermelding van de bestemming . Rest ons een ieder hartelijk te bedanken voor zijn of haar bijdrage.
De Diaconieën.
 
terug