woensdag 17 april 2024

Gemeente avond (GK)

Datum: 
 woensdag 17 april 2024
Tijdstip: 
 20.00 uur ( koffie vanaf 19.45 uur )
Locatie: 
 de Kern

Uitnodiging voor gemeenteavond op woensdag 17 April 2024

De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45  uur staat de koffie en thee voor u klaar

Agenda:
Opening door de voorzitter Gerko Warner.

  • Jaarrekeningen 2023.
De Kern en Kerk, door Jan Tjerkstra.
Diaconie.
Kerkventers, door Roelof Flokstra.
ZWO,  door Erik Veurink.
  • Jaarplan PaKaN.
  • Jaarplan Kerk en Klimaat.
  • Stand van zaken Beroepingscommissie.
  •  
  • Mededelingen.
  • Rondvraag.
  • Sluiting.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad.
E. Martens, 2de  scriba

Vanaf  9 april  liggen de jaarrekeningen klaar bij de koster.

 

terug