Gemeenteavond (GK) op donderdag 30 november 2023 Gemeenteavond (GK) op donderdag 30 november 2023
Hiermee willen wij u uitnodigen voor de gemeenteavond.

De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45  uur staat de koffie en thee voor u klaar.

Agenda:
 
 1. Welkom en opening.
 2. Bespreking van de begroting 2024.
 • De Kern
 • De Kerk
 • Diaconie
 • Kerkventers
 1. Stand van zaken beroepingscommissie.
 2. Beleid opnames in de kerk i.r.t.  AVG.
 3. Project DOEL,  (doen-ontmoeten-ervaren-leren) en KIP ( kerk informatie punt).
 4. Nieuwe Werkwijze Diaconie.
 5. Kerk App
 6. Sluiting

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad.
E. Martens, 2de  scriba

Vanaf  15  november liggen de begrotingen klaar bij de koster. 
terug