Gemeenteavond Gereformeerde Kerk Gemeenteavond Gereformeerde Kerk
Agenda:
 
 1. Welkom en opening.
 2. Bespreking van de begroting 2024.
 • De Kern
 • De Kerk
 • Diaconie
 • Kerkventers
 1. Stand van zaken beroepingscommissie.
 2. Samenwerking met de Hervormde Gemeente nu en in de toekomst
 3. Beleid opnames in de kerk i.r.t.  AVG.
 4. Project DOEL,  (doen-ontmoeten-ervaren-leren) en KIP ( kerk informatie punt).
 5. Nieuwe Werkwijze Diaconie.
 6. Kerk App
 7. Sluiting

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad.
E. Martens, 2de  scriba

 
terug