Gemeenteavond GK 18 april Gemeenteavond GK 18 april
De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 18 April om 20.00 uur in de Kern. Vanaf 19.45  staat de koffie/thee voor u klaar.
AGENDA:
  1. Opening door de voorzitter, dhr. Gerko Warner.
  2. Jaarrekening Kerkvensters, toelichting  dhr. Roel Flokstra.
  3. Jaarrekening College van Diakenen, toelichting ?
  4. Jaarrekening ZWO, toelichting, dhr. Erik Veurink.
  5. Jaarrekening College van Kerkrentmeesters, toelichting  dhr. Jan Tjerkstra.
  6. Keuze gemeente-app.
  7. Implementatie werkwijze diaconie
  8. Mededelingen.
  9. Rondvraag.
Vanaf 11 April liggen de jaarrekeningen   ter inzage bij de koster / beheerder tijdens de openingstijden van de Kern.
Erna Martens,  2de scriba KK 
terug