Gemeenteavond Vinkenbuurt (23 april 2024.) Gemeenteavond Vinkenbuurt (23 april 2024.)

Op dinsdagavond zaten we met 21 personen in het buurthuis aan de Koloniedijk voor de jaarlijkse gemeenteavond.

Na de inleiding van ds. Henry Dorgelo volgde het zakelijke gedeelte over de activiteiten die we al dan niet samen met het Plaatselijk Belang Vinkenbuurt doen, gaan doen of hebben gedaan.

Tijdens de rondvraag kwam een vraag naar boven over de stoelen en hoe die wel of niet moeten staan, aan de zijkanten met een pad ertussen of toch in een blok, zodat de voorganger de mensen voor zich heeft en niet een leeg stuk. Het compromis dat we hebben afgesproken met z’n allen is dat de stoelen in een blok blijven staan en dat er een rij stoelen uit wordt gehaald voor de nodige ruimte tussen de rijen en in geval van een noodsituatie.

Na een korte pauze met koffie hebben we ons gebogen over een aantal vragen over hoe wij de toekomst zien van en voor de kerk, in het algemeen en natuurlijk voor Vinkenbuurt.

We zien toekomst voor de kerk maar we moeten er zelf wel wat voor doen, proberen de jeugd weer in de kerk te krijgen. Maar hoe houdt je dat vol met steeds minder vrijwilligers.

Laten we blij zijn met de mensen die komen en proberen vandaar uit op te bouwen zodat we gaan groeien.

De kerk Vinkenbuurt heeft nog zeker toekomst en we hopen dat we in 2027 het honderd jarig bestaan kunnen vieren van de kerk in de Vinkenbuurt.

Het was een goede en inspirerende avond, fijn dat er zoveel meelevende gemeenteleden zijn die de kerk Vinkenbuurt een warm hart toedragen.

De avond werd geëindigd met een hapje en een drankje.

terug