Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen zoekt: Predikant(e) Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen zoekt: Predikant(e)
                                                                                                                    

De Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen zoekt:
een 
Predikant(e)  ( 40 uur)
We zijn een actieve gemeente die van betekenis wil blijven voor jong en oud en waarin we omzien naar elkaar.

Ben jij:

INSPIREREND, BETROKKEN, INLEVEND, VERBINDEND, VINDINGRIJK, ENTHOUSIAST & COMMUNICATIEF

Dan zoeken wij jou!

Je bent de predikant(e) die…
 • vanuit zijn eigen geloof in God anderen weet te inspireren;
 • met de preek een verrassende boodschap weet te brengen en de vertaalslag kan maken naar de week;
 • zorgt voor gevarieerde, prikkelende diensten waarin je je vindingrijkheid, creativiteit en muzikaliteit inzet;
 • ook zichtbaar is op plaatsen buiten de kerk en in de gemeenschap Ommen en Witharen;
 • vanuit betrokkenheid de verbinding weet te leggen tussen kerk en maatschappij;
 • weet (lokale) diaconale projecten te initiëren en mensen hiervoor enthousiast te maken;
 • het thema kerk & klimaat gaat omarmen en actief uitdraagt;
 • bijdraagt aan blijvende relevantie van de kerk en daarbij voortrekker is in de ontwikkeling, weet mee te bewegen met de veranderingen vanuit verbinding anderen weet mee te nemen;
 • weet de verschillende generaties te bereiken en in het bijzonder de midden-generatie;
 • actief zorgt dat jongeren aangehaakt blijven. Daarin ben je ongedwongen en informeel en weet je om te gaan met social media en ben je digitaal- en mediavaardig;
 • zorgt voor goede communicatie, betrokken, benaderbaar en toegankelijk is.
Aanvullende informatie:
Op de website van onze kerk www.pkn-ommen.nl vindt u de vacature en aanvullende informatie over kerk en gemeente.  Uw motivatiebrief en CV kunt u richten aan geref-bc@pkn-ommen.nl

Heeft u nog vragen dan kunt u mailen met bovenstaand adres of bellen met Agnes Kroese – voorzitter beroepingscommissie (06) 19763436
 
terug