Gezamenlijk bericht kerkenraden Gezamenlijk bericht kerkenraden
Zoals eerder is aangegeven is de regiegroep, met betrekking tot het al dan niet samengaan van beide kerken, op 24 juni 2024 bij elkaar geweest om met elkaar de uitkomsten van de beide kerkenraden te bespreken en hoe dit proces een vervolg te geven. Besloten is dat in beide kerken hierover een gemeenteavond zal worden belegd om onder leiding van de externe begeleiders het gesprek met elkaar aan te gaan.

De gemeenteavond in de Gereformeerde Kerk is gepland op 9 september 2024 en in de Hervormde Kerk is dat op 10 september 2024. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Nadere informatie met betrekking tot deze bijeenkomsten volgt later.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, we staan u graag te woord.

Gerko Warner, voorzitter GK (06-24492721)
Marinus Dunnewind, voorzitter HG (06-28972026)
terug