Gezamenlijk bericht kerkenraden 21 maart 24 Gezamenlijk bericht kerkenraden 21 maart 24
Een dergelijk proces vraagt veel van iedereen. In de eerste plaats zullen de begeleiders in gesprek gaan met beide kerkenraden (GK 19 maart 2024 en HG 27 maart 2024) om daarin af te tasten of een eventuele fusie leeft. Vervolgens zal in beide kerken een gemeenteavond worden belegd om de uitkomsten van dat moment met elkaar door te praten en om van de gemeenteleden te horen wat zij nodig hebben om samen als één kerk verder te kunnen gaan. De verkregen informatie zal moeten leiden tot een stevig fundament waarop we samen verder kunnen bouwen.
In de loop van de tijd zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden over het verloop van het proces. Deze informatie zal met u worden gedeeld via Kerkvensters, via de PKN-Ommen site, via de PKN-app en daarnaast zult u worden bijgepraat op (extra) gemeenteavonden.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, we staan u graag te woord.
Gerko Warner, voorzitter GK (06-24492721)
Marinus Dunnewind, voorzitter HG (06-28972026)
 
terug