Gezamenlijk bericht kerkenraden Gezamenlijk bericht kerkenraden
In een vorige editie van Kerkvensters hebben we u geïnformeerd over de vraag of we als kerken weer met elkaar in gesprek zouden moeten gaan om met elkaar van gedachten te wisselen hoe onze gezamenlijke toekomst eruit zou kunnen zien: Verder samen of samen verder?

In de achter ons liggende periode is er een bijeenkomst geweest van de kerkenraad van zowel de Gereformeerde Kerk als een bijeenkomst met de kerkenraad van  Hervormde Gemeente om hierover van gedachten te wisselen.  De uitkomsten van deze vergaderingen worden verwerkt in een op te stellen plan van aanpak.

Dit plan van aanpak zal op 28 mei 2024 in een vergadering van de gezamenlijke kerkenraden worden besproken.
Na deze vergadering zal er in beide kerken afzonderlijk een gemeenteavond worden belegd om de gemeenteleden te horen met betrekking tot dit proces.


Er komt veel op iedereen af en om hier overzicht op te houden is besloten een regiegroep samen te stellen. Deze groep bestaat uit Erna Martens, Jacob Heikens, Gerry Westerhof, Rijk Stobbelaar, Gerko Warner en Marinus Dunnewind.
Daarnaast hebben beide kerkenraden ingestemd dat het proces zal worden begeleid door mensen van buiten onze gemeente. Bernhard Vosselman en Liesbeth Nooteboom zijn gevraagd hier vorm en inhoud aan te geven.


Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, we staan u graag te woord.

Gerko Warner, voorzitter GK (06-24492721)
Marinus Dunnewind, voorzitter HG (06-28972026) 
terug