Goede bestemming energie bijdrage Goede bestemming energie bijdrage
Geachte gemeenteleden,

In tijden van hoge energie kosten willen wij u iets voorstellen.
Elk adres in Ommen krijgt deze winter 2 keer een bedrag van 190 euro
overgemaakt , mocht u dit bedrag zelf niet nodig zijn  dan stellen wij voor
om dit geld over te maken naar een goed doel of naar de diaconie Gereformeerde Kerk
ovv energie  NL77 RABO 0348 9043 71 
Wij gaan er dan zorg voor dragen dat dit geld in 2023  bij de goede instanties terecht komt.

Met diaconale groet,
Diaconie Gereformeerde Kerk
 
terug