Hervormd Centrum Verkocht Hervormd Centrum Verkocht
In de loop van 2023 waren er met Vechtdal Wonen basisafspraken gemaakt.
De kopende partij heeft hier enkele voorwaarden aan gesteld, waar de burgerlijke gemeente partij in is, om in te stemmen met de plannen.
Dergelijke processen zijn traag en daar hebben wij, als verkopende partij, geen invloed op.
Pas op het moment dat er een besluit komt van het College van B&W is er sprake van een definitieve verkoop. Op dat moment kunnen wij u pas informeren dat er overeenstemming is bereikt.
Nadeel is dat er een korte periode is tussen het besluit en de publicatie door de gemeente Ommen waardoor het openbaar is en u het mogelijk eerst via andere kanalen leest in plaats van via publicatie in Kerkvensters en internet.

Waarom heeft de Hervormde Gemeente het Hervormd Centrum verkocht aan Vechtdal Wonen?
In de gevoerde gesprekken, sprak ons het sociale karakter enorm aan. De te bouwen appartementen vallen in de goedkopere en sociale sector en zijn er met name voor de senioren.
Dit strookt zeker met het gedachtengoed van de Hervormde Gemeente om op deze manier wat terug te kunnen doen voor de gemeenschap. Het is mooi om te horen en hierover afspraken te maken, dat er sociale huurwoningen zullen komen.
De komende tijd zal in overleg met partijen worden beslist hoe en wanneer de juridische levering en de feitelijk overdracht zal plaatsvinden. Hier hoeft niet al te veel tijd overheen te gaan, zodat de kosten voor de Hervormde Gemeente beperkt worden, ook na sluiting van het Hervormd Centrum.

Omdat het pand uiteindelijk gesloopt gaat worden zijn er afspraken gemaakt, dat wij nog zaken uit het pand mogen verwijderen die we kunnen gebruiken in de overige eigendommen van de Hervormde Gemeente. Deze zaken zullen binnen de Hervormde Gemeente, indien mogelijk, hergebruikt worden.
Alle roerende zaken die niet hergebruikt worden, zullen tzt verkocht worden cq worden weggegeven aan organisaties die het nodig zijn.
Afgesproken is dat deze exercitie in de maanden januari en februari 2024 zal plaatsvinden.
De oud ijzer container zal tot nader bericht blijven staan op de huidige plek.

 R.W. Stobbelaar, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Hervormde Gemeente Ommen
terug