Hervormde Collectes Hervormde Collectes
Contactgegevens Collectes Hervormde Gemeente te Ommen
 
Adres:                           Pr. Julianastraat 8
Postcode en plaats:        7731 GH Ommen
 
KvK nr. gemeente:         05018617
RSIN nr. gemeente         002854351
Statutaire naam:            Kerkvoogdij Nederlandse Hervormde Gemeente van Ommen
 
Bankrekening:                NL33 RABO 0348 9042 90
Tenaamstelling:              Hervormde Kerk Ommen
 
terug