Hervormde gemeente Hervormde gemeente

Kerkgebouw Ommen  [Kaart]
Adres: Kerkplein 1 - 2, 7731 CS Ommen,
telefoon 0529-454031
Koster: Dhr. R. Haveman,
telefoon 0523-235310 of 06-25247601
email: herv-kerk@pkn-ommen.nl

2e koster: Mevr. D. Stegeman-Stegeman,
telefoon 0529-454908 of 06-23751474
e-mail herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Interkerkelijk missionair team Pand 25
adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen

Openingstijden:
Woensdagmiddag 13.30-16.00 uur
Donderdagochtend 10.30-12.30 uur
Zaterdag 11.00-15.00 uur


Kerkgebouw Vinkenbuurt [ Kaart]
Adres: Koloniedijk 29, 7739 PA Vinkenbuurt
Koster: Mevr. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Telefoon: -- 
Koster: Mevr. B. Bijl-Goor 
Telefoon: 0523-676574
email: vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau:
Het nieuwe bezoek- en correspondentie
adres van het Kerkelijk Bureau
is: Kerkstraat 5, 7731 CX Ommen.
telefoon:  0529-451338
Geopend: Dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur
email: kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl
Webshop: http://site.skgcollect.nl/30/index.html 

Collectebonnen:
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
Ze zijn er van € 0,35; € 0,60; € 1,00 en € 2,00


Kerktelefoon:
Voor oudere en zieke gemeenteleden, die de kerkdiensten niet meer kunnen bijwonen, bestaat veelal de mogelijkheid een aansluiting te krijgen op het kerktelefoonnet.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid en de daaraan verbonden kosten?
Dhr.  Jan Nijsink, tfn 0529-456364  zal u hierover graag informeren. Voor storingen en opheffing van een aansluiting kunt u ook bij hem terecht.

DVD of USB
Er is een mogelijkheid om de kerkdiensten van 's morgens in de kerk in Ommen en Vinkenbuurt naderhand thuis te beluisteren via usb-stick of dvd. Voor het verkrijgen van deze opname kan men zich aanmelden bij de eigen ouderling.

Geografische grens Noord West en Zuid Oost
Geografische grens in het centrum van Ommen


Geografische gebieden

terug