Hervormde gemeente Hervormde gemeente

Kerkgebouw Ommen  [Kaart]
Adres: Kerkplein 1 - 2, 7731 CS Ommen,
telefoon 0529-454031
Koster: Dhr. R. Haveman,
telefoon 0523-235310 of 06-25247601
email: herv-kerk@pkn-ommen.nl

2e koster: Mevr. D. Stegeman-Stegeman,
telefoon 0529-454908 of 06-23751474
e-mail herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Hervormd Centrum [Kaart]
Adres: Julianastraat 8, 7731 GH Ommen
Beheerder:
telefoon: 0529-456044
mobiel: 06 23768478
e-mail hervormd-centrum@pkn-ommen.nl
Tijdens de markt op dinsdagen koffie drinken van 9.30 tot 11.30 uur.

Kerkgebouw Vinkenbuurt [ Kaart]
Adres: Koloniedijk 29, 7739 PA Vinkenbuurt
Koster: vacant
Telefoon: -- 
Koster: Mevr. B. Bijl-Goor 
Telefoon: 0523-676574
email: vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau:
Adres: Julianastraat 8, 7731 GH Ommen,
telefoon:  0529-451338
Geopend: Dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur
email: kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl
Webshop: http://site.skgcollect.nl/30/index.html 

Collectebonnen:
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
Ze zijn er van € 0,35; € 0,60; € 1,00 en € 2,00

Vervoer kerkgangers:

Gemeenteleden, die niet zelf naar de kerk kunnen komen, maar toch graag op zondagmorgen naar de kerk willen, bieden wij de mogelijkheid om voor deze dienst te worden opgehaald en na afloop weer te worden thuisgebracht. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt contact opnemen met:

Mevr. A. Jansen-Hekman, telefoon 0523-676217, of
Mevr. M. Hekman, telefoon 0529-453988

Kerktelefoon:
Voor oudere en zieke gemeenteleden, die de kerkdiensten niet meer kunnen bijwonen, bestaat veelal de mogelijkheid een aansluiting te krijgen op het kerktelefoonnet.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid en de daaraan verbonden kosten?
Dhr. M. Hemstede, telefoon 0523-638284, zal u hierover graag informeren. Voor storingen en opheffing van een aansluiting kunt u ook bij hem terecht.

DVD of USB
Er is een mogelijkheid om de kerkdiensten van 's morgens in de kerk in Ommen en Vinkenbuurt naderhand thuis te beluisteren via usb-stick of dvd. Voor het verkrijgen van deze opname kan men zich aanmelden bij de eigen ouderling.

Geografische grens Noord West en Zuid Oost
Geografische grens in het centrum van Ommen


Geografische gebieden

terug