Huispaaskaars 2024 kan besteld worden! Huispaaskaars 2024 kan besteld worden!
 
DE DUIF MET REGENBOOG
 
Na de zondvloed belooft God aan de mensheid om nooit meer zo’n vloed te sturen die de wereld zal verwoesten. Met de regenboog bevestigd God deze belofte en het is een teken van zijn eeuwig verbond met/trouw aan de mensheid (Genesis 9). Ook Jezus doet een belofte: na zijn heen gaan zal God, zijn Vader, de heilige Geest zenden “om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid” (Johannes 14). De duif is hier het beeld van de heilige Geest.

Bestellen kan tot uiterlijk 21 februari bij
Lammy Timmerman:
Tel nr. 0529 453143 , mail lammy.tn@gmail.com
Of via de bestellijst in de kerk.

25cm €24,50
30cm €32,00
40cm €40,00
60cm €70,00

Te zijner tijd kan het bedrag overgemaakt worden op rek nr. van geref. kerk
NL 21 RABO 0348904312 ovv Paaskaars 2024

Taak Groep Eredienst.

 
terug