Informatie over de werkgroep Kerk en Klimaat Informatie over de werkgroep Kerk en Klimaat

(23-09-2022)
Kerk en Klimaat.

Kerk en klimaat, het is een thema dat steeds meer de aandacht trekt. Op 12 november 2021 schreven de scriba van PKN René de Reuver, bisschop Gerard de Korte en ds. Karin van den Broeke, teamleider Kerk in Actie een brief aan de regering die als volgt begon. “Nu de COP26 afgerond is, willen we als vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland de Nederlandse overheid aanmoedigen zich ambitieus te verhouden tot de gemaakte afspraken, en te doen wat in haar macht ligt om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken.”
Iedereen die geïnteresseerd is, kan deze brief nalezen op https://protestantsekerk.nl/nieuws/scriba-en-bisschop-sturen-open-brief-aan-regering-naar-aanleiding-van-de-klimaattop

Deze brief sloot uitstekend aan bij een initiatief dat dominee Hans Baart eerder had genomen. Met een aantal gelovigen was hij gaan praten over de vraag wat het thema Groene Kerk voor de Gereformeerde Kerk in Ommen betekent. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het niet alleen over klimaat gaat maar ook over (zwerf)afval, zuinig omgaan met grondstoffen, de natuur, stikstof en veel andere onderwerpen. Alles hangt met elkaar samen. Het gaat over onze levensstijl, over hoe we ons verhouden tot de Schepping.

Dit heeft geresulteerd in een visiedocument wat de Kerkenraad in mei jl. heeft vastgesteld. In die vergadering is ook de werkgroep Kerk en Klimaat officieel ingesteld.
De werkgroep heeft vier subwerkgroepen; techniek en innovatieve ontwikkeling, natuur, christelijke identiteit en de duurzame huishouding.

In de zomermaanden hebben wij gewerkt aan enkele ontwerp-actieplannen. Deze plannen willen we graag met jullie delen en bespreken.
Daarom nodig ik jullie allemaal uit voor een bijeenkomst op donderdag 13 oktober as vanaf 20.00 uur in de Kern. Ik hoop op een geanimeerd gesprek waarbij we in dialoog gaan over de voorgestelde activiteiten en nieuwe ideeën ophalen. Ook hopen we natuurlijk een aantal mensen zo enthousiast te maken dat ze deel willen gaan nemen aan onze activiteiten.
Tot 13 oktober,

Herman van Dijk, voorzitter werkgroep kerk en klimaat.

 
terug