Interkerkelijk missionair team Pand 25 Interkerkelijk missionair team Pand 25
Vanwege de sluiting vh Herv.centrum  worden een aantal van haar activiteiten overgebracht naar Pand 25, waardoor we o.a. de dinsdagochtend gaan verschuiven naar de donderdagochtend.
Dit zal per 1 december dit jaar in gaan. 
We zijn dankbaar dat dit werk kerkelijk breed wordt gedragen via vele vrijwilligers uit de verschillende kerken en door gebed. 
We willen per 1 december de volgende openingstijden gaan hanteren:
Woensdagmiddag 13.30-16.00 uur
Donderdagochtend 10.30-12.30 uur
Zaterdag 11.00-15.00 uur.


Ondanks dat we een vast aantal enthousiaste vrijwilligers beschikbaar hebben, zijn we nog steeds op zoek naar meer mensen.
Bij vragen hierover en/of voor aanmelden als vrijwilliger kunt u zich richten tot één van de huidige vrijwilligers of een mail sturen naar ommenpand25@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,
Missionair Team Pand 25 
terug